Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

V aplikácii Windows Media Center možno sledovať televízne vysielanie a filmy. Môžete pozastaviť živé televízne vysielanie, takže sa môžete venovať inej práci a nezmeškáte žiadne časti obľúbenej televíznej relácie. Pri pozastavení aktuálne prehrávaného živého televízneho vysielania alebo filmu sa televízne vysielanie alebo film dočasne nahrajú ako videosúbory. Televíznu reláciu alebo film môžete potom previnúť dozadu alebo dopredu a dostihnúť tak aktuálnu časť programu.

Nasledovný obrázok zobrazuje prehrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Obrázok prehrávania televízneho vysielania so zobrazenými ovládacími prvkami
Prehrávanie televízneho vysielania so zobrazenými ovládacími prvkami

Jedným zo všeobecne rozšírených spôsobov vyhľadávania sledovanej televíznej relácie pri sledovaní živého televízneho vysielania je použitie Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center. Sprievodca umožňuje sledovať televízne vysielanie a vyhľadávať televízne relácie rozličnými spôsobmi. Ďalšie informácie o používaní Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Použitie Sprievodcu.

Ak chcete sledovať film, vyhľadajte v Sprievodcovi filmami filmy, ktoré ste nahrávali. Pozrite nižšie uvedenú časť Vyhľadanie a sledovanie filmov v televízii.

Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prehrávanie a sledovanie živého televízneho vysielania

 1. Na začatie sledovania živého televízneho vysielania vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy a potom kliknite na položku živé televízne vysielanie.

  • Na diaľkovom ovládaní aplikácie Windows Media Center stlačte tlačidlo LIVE TV.

  • Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy, kliknite na položku sprievodca, vyhľadajte televíznu reláciu, ktorú chcete v Sprievodcovi sledovať, a kliknite na aktuálne vysielanú reláciu.

 2. Informácie o sledovanom televíznom programe zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na televíznu reláciu počas prehrávania a kliknutím na položku Informácie o programe. Na obrazovku s vysielanou televíznou reláciou sa vrátite kliknutím na položku Sledovať.

 3. Ak chcete prepnúť kanál, posuňte myšou a kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla na zníženie kanálu alebo Obrázok tlačidla na zvýšenie kanálu sa presuňte na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
 4. (Voliteľné) Naposledy sledovaný kanál zobrazíte stlačením tlačidla ENTER na diaľkovom ovládači.

Pozastavenie živého televízneho vysielania alebo filmu

 1. Počas sledovania živého televízneho vysielania alebo filmu posuňte myšou a kliknite na tlačidlo PozastaviťObrázok tlačidla Pozastaviť.
 2. Prostredníctvom ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávanie pozastavenej televíznej relácie alebo filmu. Posuňte myšou a kliknite na položky Preskočiť naspäť, Previnúť, Rýchlo dopredu alebo Preskočiť dopredu.

 3. Na pokračovanie prehrávania televíznej relácie alebo filmu posuňte myšou a na ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo PrehrávaťObrázok tlačidla Prehrať.

Zastavenie živého televízneho vysielania alebo filmu

 1. Počas sledovania živého televízneho vysielania alebo filmu posuňte myšou a kliknite na tlačidlo ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť.
 2. Televízne vysielanie môžete znovu sledovať presunutím na úvodnej obrazovke na položku tv + filmy a kliknutím na položku živé televízne vysielanie.

Nastavenie hlasitosti počas sledovania živého televízneho vysielania alebo filmu

 1. Úroveň hlasitosti počas sledovania živého televízneho vysielania alebo filmu znížite alebo zvýšite tak, že posuniete myšou a kliknete na tlačidlá - alebo +Obrázok tlačidiel na ovládanie hlasitosti.
 2. Zvuk stlmíte kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla Stlmiť. Zvuk obnovíte opätovným kliknutím na tlačidlo Stlmiť.

Používanie teletextu počas sledovania televízneho vysielania

Niektoré televízne kanály vysielajú teletextovú službu, ktorú televízny prijímač dokáže zobraziť, a ktorá poskytuje textové stránky so správami, informáciami, hrami a inými službami. Aplikácia Windows Media Center dokáže teletext zobraziť. Teletext nie je dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach a nie je k dispozícii ani pre všetky kanály. Po otvorení teletextu na kanáli, ktorý nevysiela teletext, sa zobrazí prázdna stránka. Ďalšie informácie o kanáloch vysielajúcich teletext získate od poskytovateľa televíznych služieb.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy a potom kliknite na položku živé televízne vysielanie. Teletext spustíte stlačením tlačidla TXT na diaľkovom ovládači alebo kliknutím pravým tlačidlom myši v ponuke Kontext a výberom položky Teletext.

 2. Ak sa chcete presúvať na iné stránky teletextu prostredníctvom klávesnice, postupujte nasledovne:

  • Zadaním 3-miestneho čísla stránky na numerickej klávesnici sa presuniete priamo na konkrétnu stránku alebo naspäť na hlavnú stránku.

  • Najbližšiu dostupnú stránku zobrazíte kliknutím na tlačidlo CH/PG+.

  • Predchádzajúcu stránku zobrazíte kliknutím na tlačidlo CH/PG-.

  • Nasledujúcu vedľajšiu stránku zobrazíte kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol. Vedľajšie stránky nemusia byť v niektorých stránkach teletextu k dispozícii. Ak sú k dispozícii, aplikácia Windows Media Center automaticky prechádza na najbližšiu vedľajšiu stránku každých 30 sekúnd.

  • Predchádzajúcu vedľajšiu stránku zobrazíte po kliknutí na tlačidlo so šípkou nahor.

  • Naposledy zobrazenú stránku teletextu zobrazíte kliknutím na tlačidlo Naspäť.

 3. Ak chcete vykonať úlohu na vybratej stránke teletextu, postupujte nasledovne:

  • Zadaním 3-miestneho čísla stránky na numerickej klávesnici sa presuniete priamo na konkrétnu stránku alebo naspäť na hlavnú stránku. Na paneli s nástrojmi sa zobrazí aktuálna stránka.

  • Ak chcete prejsť na stránku fastextu, kliknite na paneli s nástrojmi na jedno zo štyroch tlačidiel fastextu. Farba tlačidiel sa zhoduje s farbou stránky, na ktorú chcete prejsť.

  • Ak chcete zobraziť skrytý text, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Zobraziť text.

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické prepínanie medzi vedľajšími stránkami, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Podržať. Ak je tlačidlo Podržať zapnuté, prepínanie medzi vedľajšími stránkami je vypnuté.

  • Režim zobrazovania teletextu zmeníte kliknutím na paneli s nástrojmi na položku Zmiešať. Tým sa zmení spôsob zobrazovania televízneho vysielania a teletextu. Televízne vysielanie spolu s teletextom alebo iba teletext je možné sledovať iba na čiernom pozadí.

Používanie titulkov počas sledovania televízneho vysielania

Niektoré televízne programy sa vysielajú v jazyku, ktorý nie je jazykom danej krajiny alebo oblasti. V takom prípade vysielatelia niekedy zahrnú titulky ako súčasť teletextovej služby daného kanála. V aplikácii Windows Media Center možno v teletexte zobraziť titulky. V niektorých prípadoch sú titulky súčasťou videa. V tomto prípade nie je v aplikácii Windows Media Center potrebné teletext zobraziť.

V aplikácii Windows Media Center sú titulky v teletexte podporované dvomi spôsobmi. Používateľ môže v režime zobrazenia teletextu vyhľadať stránku, na ktorej teletext informáciu vysiela (napríklad 888), a priamo zadať číslo stránky. Používateľ môže na diaľkovom ovládači po stlačení tlačidla MUTE nastaviť zobrazenie stránky teletextu. Použitie tejto funkcie je vhodnejšie vtedy, keď sú titulky vysielané stále na rovnakej stránke teletextu.

Nastavenie zobrazenia stránky teletextu po stlačení tlačidla MUTE:

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku nastavenie.

 2. Kliknite na položku TV a na položku titulky.

 3. Kliknite na prepínače Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté pri stlmenom zvuku.

 4. Po kliknutí na položku Zapnuté pri stlmenom zvuku zadajte do poľa na obrazovke číslo stránky.

Vyhľadanie a sledovanie filmov v televízii

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy a potom kliknite na položku sprievodca filmami.

 2. V závislosti od vyhľadávaného času alebo typu filmu v televízii kliknite na položku s najvyšším hodnotením, pri terajšom, pri ďalšom alebo žánre.

 3. Kliknite na aktuálne vysielaný film v televízii.

 4. Kliknite na položku Sledovať.

 5. Informácie o sledovanom filme zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na film počas prehrávania a kliknutím na položku Detaily filmu. Na obrazovku s vysielaným filmom sa vrátite kliknutím na položku Sledovať.

Vyhľadanie filmov v televízii

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy, kliknutím na tlačidlo so šípkou doprava sa presuňte na koniec kategórie a kliknite na tlačidlo hľadať.

 2. V závislosti od požadovaných kritérií vyhľadávania kliknite na položky Názov, Kľúčové slovo, Kategórie, Filmový herec alebo Režisér filmu.

 3. Zadajte kritériá vyhľadávania.

 4. V zobrazených výsledkoch sa kliknutím na film zobrazia ďalšie informácie o filmoch a možných budúcich reláciách.