Vizuálny vzhľad zobrazenia počítača ovplyvňuje niekoľko faktorov. Typ monitora a jeho nastavenia, spôsob konfigurácie systému Windows a spôsob používania počítača môžu mať vplyv na kvalitu zobrazenia.

Podľa pokynov k monitoru overte správnu kalibráciu monitora. Informácie o konfigurovaní nastavenia zobrazenia systému Windows nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Príliš veľa spustených programov súčasne môže spôsobiť problémy so zobrazením, napríklad chvenie alebo prerušovanie videozáznamu. Ak je kvalita zobrazenia v počítači premenlivá alebo znížená, vyskúšajte nižšie popísané úkony.

Zobraziť všetko

Zníženie počtu otvorených programov alebo okien

Čím viac programov je otvorených na pracovnej ploche, tým viac systémových prostriedkov systém Windows potrebuje. Pokúste sa zatvoriť programy, ktoré aktuálne nepoužívate, alebo zmenšiť veľkosť okien.

Zabránenie používaniu veľkého množstva graficky náročných programov súčasne

Aj v prípade, že je spustených iba niekoľko programov, niektoré programy (napríklad programy na úpravu videosúborov) a súčasti (napríklad televízia s vysokým rozlíšením) používajú veľké množstvo systémových prostriedkov. Príliš veľa týchto programov spustených súčasne vyčerpáva systémové prostriedky a môže znížiť kvalitu zobrazenia alebo spôsobiť chvenie či prerušovanie videozáznamu.

Zníženie rozlíšenia monitora

Veľmi vysoké rozlíšenie v niektorých počítačoch vyžaduje na správne zobrazenie veľké množstvo systémových prostriedkov. Ak sa vyskytnú problémy pri vysokom rozlíšení, pokúste sa znížiť rozlíšenie, pokým sa tieto problémy neodstránia.

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

  2. V položke Rozlíšenie posuňte jazdec na požadované rozlíšenie a kliknite na tlačidlo Použiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Zmena farebnej schémy

Ak je pri predvolenej farebnej schéme zlá kvalita zobrazenia, pokúste sa zmeniť ju na inú farebnú schému, ako je napríklad Windows Vista Basic a uvidíte, či sa zobrazenie zlepšilo.

  1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

  2. V zozname Farebná schéma vyberte inú farebnú schému a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie nájdete v článku Riešenie problémov s rozhraním Windows Aero.

Vypnutie automatickej zmeny veľkosti v programoch, ktoré nie sú navrhnuté pre zobrazenie s vysokým nastavením DPI

Ak nastavíte hodnotu DPI vyššiu ako je 96 a máte spustené používateľské rozhranie Windows Aero (najmodernejšie grafické používateľské rozhranie systému Windows Vista), text a iné položky na obrazovke sa môžu zobraziť rozmazané v tých programoch, ktoré nie sú navrhnuté pre vysoké nastavenie DPI v danej verzii systému Windows. Tomuto problému sa môžete vyhnúť, ak budete používať mierku DPI systému Windows XP pre tieto programy.

Rozjasnenie textu a položiek na obrazovke v programoch, ktoré nie sú navrhnuté pre vysokú hodnotu DPI

  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Prispôsobenie.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Úprava veľkosti písma (DPI). Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V dialógovom okne Mierka DPI kliknite na tlačidlo Vlastná hodnota DPI.

  4. Začiarknite políčko Použiť mierku DPI systému Windows XP a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšenie alebo zmenšenie textu na obrazovke.

Inovácia na výkonnejšiu grafickú kartu

Grafická karta počítača obsahuje vyhradenú pamäť na zobrazovanie grafických prvkov. Čím viac karta pamäte obsahuje, tým je vyššia kvalita. Ak karta nezobrazuje v požadovanej kvalite, zvážte inováciu na výkonnejšiu grafickú kartu. Ďalšie informácie nájdete v téme Grafické karty: najčastejšie otázky.