Systém Windows ponúka viacero programov a nastavení, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú používanie počítača. Ak potrebujete funkcie zjednodušeného ovládania, do počítača je možné pridať doplnkové produkty s podpornými technológiami. Ďalšie informácie o produktoch s funkciami zjednodušenia a podpornými technológiami nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.

Stredisko uľahčenia prístupu je centrálnou lokalitou, kde je možné nastaviť zjednodušenie ovládania a programy dostupné v systéme Windows. Stredisko uľahčenia prístupu poskytuje rýchly prístup k nastaveniam zjednodušenia prístupu a programom v systéme Windows. Taktiež obsahuje prepojenie na dotazník, ktorý slúži systému Windows na odporúčanie vhodných nastavení.

  • Otvorte dialógové okno Stredisko uľahčenia prístupu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Zjednodušený prístup a na položku Stredisko uľahčenia prístupu.

Použitie počítača bez obrazovky

Systém Windows sa dodáva so základným čítacím zariadením obrazovky Moderátor, ktoré nahlas číta text zobrazený na obrazovke. Systém Windows obsahuje aj nastavenia na poskytovanie zvukových popisov videozáznamov a ovládanie zobrazenia dialógových okien. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie počítača bez obrazovky.

So systémom Windows sú okrem toho kompatibilné aj ďalšie programy a hardvér pre nevidiacich, ako sú čítacie zariadenia obrazovky, Braillove výstupné zariadenia a mnohé ďalšie užitočné produkty. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Microsoft Accessibility.

Vylepšenie zobrazovania v počítači

K dispozícii sú viaceré nastavenia na jednoduchšie porozumenie informáciám na obrazovke. Pre lepšiu čitateľnosť informácií na obrazovke je možné napríklad zväčšiť obrazovku a upraviť farby obrazovky. Dajú sa tiež odstrániť nepotrebné animácie a obrázky na pozadí. Ďalšie informácie nájdete v téme Vylepšenie zobrazovania v počítači.

Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice

Systém Windows obsahuje klávesnicu na obrazovke, ktorá sa dá použiť na písanie. Je tiež možné použiť program Rozpoznávanie reči, ktoré umožňuje ovládať počítač pomocou hlasových príkazov, ako aj diktovať text do programov. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice.

Jednoduchšie používanie myši

Je možné zmeniť veľkosť alebo farbu ukazovateľa myši, ako aj ovládať myš pomocou klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie používanie myši.

Jednoduchšie používanie klávesnice

Reakciu systému Windows na vstup myši alebo klávesnice je možné upraviť, takže sa zjednoduší zadávanie klávesových skratiek a písanie a neúmyselné stlačenie klávesov sa nebude brať do úvahy. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie používanie klávesnice.

Používanie textu a vizuálnych alternatív zvuku

Systém Windows dokáže nahradiť dva typy zvukových informácií vizuálnymi alternatívami. Systém zvukov je možné nahradiť vizuálnymi signálmi a pre hovorené dialógy v multimediálnych programoch je možné zobraziť textové popisy. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie textu a vizuálnych alternatív zvuku.

Jednoduchšie čítanie a písanie

Systém poskytuje viacero nastavení, ktoré zjednodušujú čítanie a písanie. Je možné použiť program Moderátor, ktorý číta informácie na obrazovke, upraviť spôsob, akým klávesnica reaguje na určité stlačenia klávesov a rozhodnúť, či sa zobrazia určité vizuálne prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie čítanie a písanie.