Čo sú základné a dynamické disky?

Základné disky a dynamické disky sú dva typy konfigurácie pevného disku v systéme Windows. Väčšina osobných počítačov je konfigurovaná ako základný disk, ktorý sa najjednoduchšie spravuje. Dynamické disky môžu používať viac pevných diskov v počítači na duplikovanie údajov s cieľom zvýšiť výkon a spoľahlivosť.

Na usporiadanie údajov na základnom disku sa používajú primárne oblasti, rozšírené oblasti a logické jednotky. Naformátovaná oblasť sa nazýva aj zväzok (pojmy zväzok a oblasť sa často zamieňajú). V tejto verzii systému Windows môžu mať základné disky buď štyri primárne oblasti, alebo tri primárne oblasti a jednu rozšírenú oblasť. Rozšírená oblasť môže obsahovať neobmedzený počet logických jednotiek. Oblasti na základnom disku nemôžu rozdeľovať ani zdieľať údaje s inými oblasťami. Každá oblasť na základnom disku je samostatným celkom v rámci disku.

Dynamické disky môžu obsahovať neobmedzený počet dynamických zväzkov, ktoré fungujú ako primárne oblasti používané na základných diskoch. Hlavný rozdiel medzi základnými diskami a dynamickými diskami je, že dynamické disky sú schopné rozdeľovať a zdieľať údaje s ďalšími dynamickými pevnými diskami v počítači. Napríklad jeden dynamický zväzok môže byť zložený z ukladacieho priestoru na dvoch samostatných pevných diskoch. Dynamické disky môžu tiež duplikovať údaje medzi dvoma alebo troma pevnými diskami ako ochranu pre prípad, že jeden disk zlyhá. Je na to potrebných viac pevných diskov, ale spoľahlivosť je vyššia.