Čo sú diskusné skupiny?

Diskusné skupiny sú internetové diskusné fóra, na ktorých sa stretávajú skupiny používateľov so spoločnými záujmami a zhovárajú sa o všetkom od softvéru cez komiksy až po politiku. Na rozdiel od e‑mailových správ, ktoré môže zobraziť iba odosielateľ a určení príjemcovia, správy diskusných skupín sú dostupné pre všetkých používateľov, ktorí zobrazia skupinu, v rámci ktorej boli správy uverejnené. Diskusné skupiny majú medzinárodný rozsah, ich účastníci sa na Internet pripájajú z celého sveta.

Pred zobrazením správ v diskusnej skupine budete potrebovať program diskusných skupín, napríklad program Windows Mail. Program diskusných skupín sa používa na prevzatie správ zo servera diskusných skupín. Mnohí poskytovatelia internetových služieb (ISP) ponúkajú svojim zákazníkom prístup na servery diskusných skupín. Tieto servery zvyčajne obsahujú tisíce skupín pokrývajúcich široký okruh tém. Niektoré z nich obsahujú špecializované témy. Napríklad server diskusných skupín Microsoft Help Groups na stránke news.microsoft.com ponúka diskusné skupiny zamerané na produkty spoločnosti Microsoft.