Čo sú oblasti a logické jednotky?

Oblasť sa niekedy nazýva aj zväzok a je to časť pevného disku, ktorú je možné naformátovať pomocou systému súborov a identifikovať pomocou písmena abecedy. Napríklad jednotka C je oblasťou vo väčšine počítačov so systémom Windows.

Ak používate v tejto verzii systému Windows modul Správa diskov (modul konzoly MMC (Microsoft Management Console)) na vytvorenie oblastí na základnom disku, prvé tri oblasti sú vytvorené ako primárne oblasti. Používajú sa na spustenie operačného systému. Ak chcete vytvoriť viac ako tri oblasti, štvrtá oblasť je vytvorená ako rozšírená oblasť.

Rozšírená oblasť umožňuje obchádzanie limitu počtu primárnych oblastí na základnom disku. Rozšírená oblasť predstavuje kontajner, ktorý ukladá viacero logických jednotiek. Logické jednotky fungujú ako primárne oblasti, nedajú sa však použiť na spustenie operačného systému.

Na pevný disk sa dajú ukladať údaje až po jeho rozdelení na oblasti a naformátovaní. Mnohé počítače obsahujú len jednu oblasť, ktorej veľkosť sa rovná veľkosti pevného disku. Rozdelenie pevného disku na viacero menších oblastí nie je nevyhnutné, ale môže byť užitočné na usporiadanie údajov, ktoré sú na ňom uložené. Niektorí používatelia uprednostňujú osobitné oblasti na ukladanie súborov operačného systému Windows, programov a súkromných údajov.