Povolenia sú pravidlá priradené k objektom v počítači alebo v sieti, ako sú napríklad súbory alebo priečinky. Povolenia určujú, či môžete získať prístup ku objektu a aké akcie máte pri tom k dispozícii. Môžete napríklad získať prístup k dokumentu v zdieľanom priečinku v sieti, pričom v rámci tohto prístupu môžete dokument len čítať a nemôžete v ňom vykonávať žiadne zmeny. Systémoví správcovia a používatelia s kontami správcu v počítači môžu priraďovať povolenia jednotlivým používateľom alebo skupinám.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úrovne povolení, ktoré sú obvykle k dispozícii pre súbory a priečinky.

Úroveň povolenia
Popis

Úplný prístup

Používatelia si môžu obsah súboru alebo priečinka prezerať, meniť existujúce súbory a priečinky, vytvárať nové súbory a priečinky a spúšťať programy v priečinku.

Upraviť

Používatelia môžu meniť existujúce súbory a priečinky, ale nemôžu vytvárať nové.

Čítať a vykonávať

Používatelia si môžu prezerať obsah existujúcich súborov a priečinkov a môžu v priečinku spúšťať programy.

Čítanie

Používatelia si môžu prezerať obsah priečinka a otvárať súbory a priečinky.

Zápis

Používatelia môžu vytvárať nové súbory a priečinky a vykonávať zmeny v existujúcich súboroch a priečinkoch.