Čo sú povolenia pre tlačiareň?

Povolenia pre tlačiareň určujú, ktoré vlastnosti tlačiarne môžete spravovať, napríklad premenovanie alebo zdieľanie tlačiarne, povolenie alebo zablokovanie prístupu k tlačiarni alebo určenie osoby, ktorá môže spravovať dokumenty alebo vlastnosti tlačiarne. Povolenia pre tlačiareň sú všeobecne spravované osobou, ktorá inštalovala tlačiareň, alebo ak je tlačiareň pripojená ku kancelárskej alebo podnikovej sieti, sú vyhradené správcovi systému.

Povolenia môžu byť priradené ku každej osobe používajúcej tlačiareň alebo ku skupine osôb s rovnakým typom používateľského konta. Členovia skupiny Administrators v počítači majú napríklad povolenie na spravovanie tlačiarní predvolené.

Systém Windows ponúka štyri typy povolení pre tlačiareň:

  • Tlač. V predvolenom nastavení môže každý používateľ tlačiť a zrušiť, pozastaviť alebo reštartovať dokumenty alebo súbory, ktoré boli odoslané do tlačiarne.

  • Správa dokumentov. Ak máte toto povolenie, môžete spravovať všetky tlačové úlohy pre tlačiareň, ktoré čakajú v tlačovom fronte vrátane už tlačených dokumentov alebo súborov ostatných používateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie tlačového frontu.

  • Správa tlačiarní. Toto povolenie umožňuje premenovať, odstrániť, zdieľať a zmeniť predvoľby tlačiarne. Umožňuje aj výber povolení pre tlačiareň pre ostatných používateľov a spravovanie všetkých úloh pre tlačiareň. Členovia skupiny Administrators pre počítač majú napríklad povolenie na spravovanie tlačiarní predvolené.

  • Špeciálne povolenia. Tieto povolenia, zväčša používané iba správcami systému, môžu byť v prípade potreby použité na zmenu vlastníka tlačiarne. Povolenie CREATOR OWNER tlačiarne udeľuje všetky povolenia tlačiarne a predvolene je dané pre osobu, ktorá tlačiareň inštalovala.