Aké sú možnosti overovania servera?

V programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy funkcia overovania servera overí, či sa pripájate k správnemu vzdialenému počítaču alebo serveru . Toto opatrenie zabezpečenia pomáha zabrániť pripojeniu k inému počítaču alebo serveru a potenciálnemu odhaleniu dôverných informácií.

Stupeň overovania požadovaný na pripojenie je určený politikou zabezpečenia systému, ktorú nastavuje správca systému. Ak aktuálne overenie nespĺňa minimálne požiadavky politiky, k dispozícii sú tri možnosti overenia:

 • Pripojiť bez upozornenia

  Táto možnosť umožní programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy pripojiť sa k vzdialenému počítaču aj v prípade, že nemôže overiť jeho identitu.

 • Upozorniť

  Táto možnosť zabezpečí, že ak program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemôže overiť identitu vzdialeného počítača, zobrazí sa upozornenie a používateľ rozhodne, či sa bude pokračovať v pripájaní.

 • Nepripojiť

  Táto možnosť zabezpečí, že v prípade, ak program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemôže overiť identitu vzdialeného počítača, pripojenie sa neuskutoční.

Ak váhate, ktorú možnosť použiť, spýtajte sa správcu systému alebo majiteľa vzdialeného počítača.

Vzdialené počítače so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003 alebo staršími operačnými systémami nemôžu poskytovať svoju identitu na účely overovania. Ak viete, že vzdialený počítač má jeden z týchto starších operačných systémov, môžete sa vyhnúť upozorneniam overovania výberom možnosti Pripojiť bez upozornenia, ale uvedomte si, že táto možnosť je menej bezpečná než ďalšie dve.

Poznámky   

 • Ak chcete natrvalo zmeniť možnosť overovania servera, môžete pre vzdialený počítač uložiť nastavenia do súboru .rdp (súbor, ktorý obsahuje všetky nastavenia pripojenia k určitému vzdialenému počítaču). V programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy vyberte požadovanú úroveň overovania a potom na karte Všeobecné kliknite na možnosť Uložiť alebo Uložiť ako. Pri pripájaní k rovnakému vzdialenému počítaču v budúcnosti dvakrát kliknite na súbor .rdp.

 • Ak ešte nemáte nainštalovaný balík Windows Vista Service Pack 1, zobrazia sa nasledovné možnosti:

  • Pripojiť sa aj v prípade zlyhania overenia

   Táto možnosť umožní programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy pripojiť sa k vzdialenému počítaču aj v prípade, že nemôže overiť jeho identitu.

  • Upozorniť na zlyhanie overenia

   Táto možnosť zabezpečí, že ak program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemôže overiť identitu vzdialeného počítača, zobrazí sa upozornenie a používateľ rozhodne, či sa bude pokračovať v pripájaní.

  • Nepripojiť sa, ak overenie zlyhá

   Táto možnosť zabezpečí, že v prípade, ak program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemôže overiť identitu vzdialeného počítača, pripojenie sa neuskutoční.

   Ďalšie informácie o inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1) sa nachádzajú v téme Inštalácia balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1).