Ak v bráne firewall vytvoríte výnimku alebo otvoríte port, umožníte niektorým programom odosielať informácie cez bránu firewall do počítača alebo z počítača. Umožnenie komunikácie programu prostredníctvom brány firewall (nazývané aj odblokovanie) sa podobá otvoreniu malých dvierok v protipožiarnej stene.

Po každom vytvorení výnimky alebo otvorení portu na komunikáciu programu prostredníctvom brány firewall sa počítač sa stáva menej bezpečným. Čím viac výnimiek alebo otvorených portov brány firewall, tým viac príležitostí pre hackerov alebo škodlivý softvér použiť otvorené dvierka na šírenie červov, prístup k súborom alebo na ďalšie šírenie škodlivého softvéru.

Vo všeobecnosti je bezpečnejšie vytvoriť pre program výnimku než otvoriť port. Po otvorení zostane port otvorený, kým ho nezavriete, bez ohľadu na to, či ho program používa alebo nie. Ak vytvoríte výnimku, „dvierka“ budú otvorené iba vtedy, keď to bude príslušná komunikácia vyžadovať.

Zníženie rizika zabezpečenia:

  • Vytvorenú výnimku alebo otvorený port používajte len v prípade nutnosti. Ak už nie sú potrebné, odstráňte výnimky alebo zatvorte porty.

  • Nikdy nevytvárajte výnimku ani neotvárajte port pre program, ktorý nepoznáte.