Formát, ktorý systém Windows používa na zobrazenie informácií (ako dátumy, čas, meny a merné jednotky), je možné meniť tak, aby zodpovedal štandardom alebo jazyku, ktorý sa používa v krajine alebo regióne, kde sa nachádzate. Ak napríklad pracujete s dokumentmi vo francúzštine aj angličtine, môžete zmeniť formát na francúzštinu, aby bolo možné zobrazovať menu v eurách alebo dátumy vo formáte deň/mesiac/rok.

Ak potrebujete písať a upravovať dokumenty vo viac ako jednom jazyku, môžete pridať vstupné jazyky. Mnohé vstupné jazyky podporujú širokú škálu rozložení klávesnice, editorov vstupnej metódy (IME) a programov na rozpoznávanie reči a rukou písaného textu. Rozhodnutie o používaní konkrétnych možností je obvykle otázkou osobnej preferencie. Možnosti môžete rôzne kombinovať, aby ste zistili, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. Aj keď väčšinou pracujete v jednom jazyku, môžete vyskúšať aj ostatné rozloženia klávesnice. Ak napríklad potrebujete v angličtine písať znaky s diakritikou, môže byť jednoduchšie namiesto štandardného amerického rozloženia klávesnice používať rozloženie klávesnice Americké – medzinárodné.

Po pridaní vstupných jazykov, rozložení klávesnice, editorov vstupných metód alebo programov na rozpoznávanie reči a rukou písaného textu, systém Windows zobrazí na pracovnej ploche panel jazykov. Panel jazykov poskytuje rýchly spôsob ako zmeniť vstupný jazyk alebo rozloženie klávesnice priamo z pracovnej plochy. Bližšie informácie nájdete v časti Panel jazykov (prehľad).

Taktiež je možné zmeniť jazyk zobrazenia — jazyk, v ktorom je zobrazené používateľské rozhranie — aby bolo možné zobrazovať sprievodcov, dialógové okná, ponuky a ďalšie položky používateľského rozhrania v inom jazyku. Niektoré jazyky zobrazenia sú nainštalované ako predvolené a iné vyžadujú inštaláciu jazykových súborov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka zobrazenia.