Čo znamená, ak program neodpovedá?

Ak program neodpovedá, znamená to, že interakcia programu so systémom Windows je pomalšia ako obvykle, a to väčšinou z dôvodu výskytu problému v programe. Ak je daný problém dočasný a rozhodnete sa počkať, niektoré programy sa znovu spustia. V závislosti od dostupných možností môžete tiež zatvoriť a reštartovať daný program.

Po zatvorení programu, ktorý prestal odpovedať, sa zatvorí nielen súbor otvorený v čase výskytu problému, ale všetky súbory či dokumenty otvorené použitím daného programu. Niektoré programy sa môžu pokúsiť uložiť informácie, ale závisí to od programu, ktorý používate. Ak chcete zabrániť strate údajov, svoju prácu často ukladajte.