Čo sa stalo s príkazom Spustiť ako?

V predchádzajúcich verziách systému Windows bolo na určité činnosti potrebné použiť konto správcu, napríklad pri zmene nastavenia systému alebo pri inštalácii softvéru. Ak ste sa prihlásili ako používateľ s obmedzenými právami, vďaka príkazu Spustiť ako nebolo potrebné odhlásiť sa a znova sa prihlásiť ako správca.

V tejto verzii systému Windows bol príkaz Spustiť ako zmenený na príkaz Spustiť ako správca. Príkaz Spustiť ako správca budete musieť použiť len málokedy, pretože systém Windows vás v prípade potreby automaticky vyzve na zadanie hesla správcu. V prípade niektorých starších programov však môže byť nutné použiť príkaz Spustiť ako správca, aby ste sa nemuseli odhlásiť a znovu prihlásiť.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu alebo na súbor, ktorých chcete otvoriť, a potom kliknite na príkaz Spustiť ako správca.

  2. Vyberte konto správcu, ktoré chcete použiť, a potom zadajte heslo.

Tip

  • Po prihlásení ako štandardný používateľ možno použiť príkaz Spustiť ako správca aj na spustenie programu ako iný používateľ, aj keď tento používateľ nemá konto správcu. Ak chcete použiť tento spôsob, kliknite na príkaz Spustiť ako správca a potom vyberte konto používateľa. Ak chcete spustiť program ako iný používateľ, po prihlásení ako správca je potrebné zadať do príkazového riadka príkaz runas.exe /meno používateľa.