Vyhľadávacie pole, ktoré sa nachádza v ponuke Štart tejto verzie systému Windows, poskytuje v podstate tie isté funkcie ako príkaz Spustiť. Ak by ste však radšej chceli používať príkaz Spustiť, máte ho stále k dispozícii. Môžete ho dokonca pridať do ponuky Štart, aby ste k nemu mali jednoduchší prístup.

Pridanie príkazu Spustiť do ponuky Štart

  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom kliknite na položku Prispôsobiť.

  3. V zozname možností ponuky Štart začiarknite políčko Príkaz Spustiť a potom kliknite na tlačidlo OK. Príkaz Spustiť sa zobrazí na pravej strane ponuky Štart.

Tip

  • Prístup k príkazu Spustiť môžete získať aj stlačením klávesu s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+R.