Postup pri synchronizácii zariadenia s inou knižnicou prehrávača Windows Media Player

Ak na počítač pripojíte zariadenie, ktoré už je synchronizované s inou knižnicou prehrávača Windows Media Player, môžete sa rozhodnúť pre dočasnú synchronizáciu s aktuálnou knižnicou alebo môžete nastavenie prepnúť tak, aby sa zariadenie s aktuálnou knižnicou synchronizovalo trvalo. Ak sa rozhodnete len pre dočasnú synchronizáciu, niektoré funkcie prehrávača nebudú k dispozícii. Napríklad zmeny informácií o médiách v zariadení sa neskopírujú do súboru v knižnici. Knižnica, ktorá má so zariadením trvalé synchronizačné partnerstvo, okrem toho nebude môcť odstrániť žiadne súbory pridané v aktuálnej relácii a súbory bude nutné odstrániť manuálne.

Ak sa rozhodnete pre trvalú synchronizáciu s aktuálnou knižnicou, všetky existujúce súbory sa v zariadení zachovajú, kým ich neodstránite manuálne. Ak chcete manuálne odstrániť súbory, použite nasledovný postup:

  1. Spustite prehrávač a potom pripojte zariadenie na počítač.

  2. Ak je to nutné, kliknite na kartu Synchronizovať a potom na navigačnej table kliknite na zariadenie.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor alebo súbory, ktoré chcete zo zariadenia odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.