Čo ak je obrázok príliš veľký na odoslanie e‑mailom?

E‑mailová správa pravdepodobne nebude doručená. Keďže väčšina e‑mailových serverov má stanovený limit veľkosti pre správy, pri pokusoch o odoslanie priveľkého obrázka alebo väčšieho množstva obrázkov naraz doručenie často zlyhá. Ak máte problémy s odosielaním obrázkov e‑mailom, skúste jednu z nasledujúcich možností:

Zobraziť všetko

Automatické úpravy obrázka systémom Windows

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete odoslať e‑mailom.

    Ak chcete odoslať e‑mailom viac obrázkov, podržte pri klikaní na požadované obrázky stlačený kláves CTRL.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo e‑mail.

  4. V dialógovom okne Priložiť obrázky a súbory vyberte veľkosť obrázka zo zoznamu Veľkosť obrázka a kliknite na tlačidlo Priložiť.

    Systém Windows automaticky upraví veľkosť obrázka a priloží ho k e‑mailovej správe.

Odosielanie menšieho množstva obrázkov v jednom e‑maile

Hoci sú jednotlivé obrázky malé, odoslanie ich priveľkého počtu v jednej správe môže spôsobiť problém s celkovou veľkosťou. Ak má príjemca problémy s doručením obrázkov, skúste odoslať naraz len jeden alebo dva obrázky.