Aké informácie sa odošlú spoločnosti Microsoft, keď sa ohlási problém?

Ak sa v počítači vyskytne problém s hardvérom alebo softvérom, program Windows zhromaždí informácie s popisom problému, tzv. hlásenie problému. Podrobnosti hlásenia môžu obsahovať napríklad názov programu, ktorý prestal pracovať, dátum a čas, kedy sa problém vyskytol, alebo verziu programu, v ktorej sa problém vyskytol.

Odoslanie hlásenia problému umožní programu Windows zobraziť upozornenie, ak je k dispozícii riešenie. Ak riešenie nie je k dispozícii, môžete dostať výzvu na poskytnutie dodatočných informácií o probléme, a tak pomôcť pri hľadaní riešenia. Dodatočné informácie môžu obsahovať súbory alebo časti súborov, ktoré môžu pomôcť pri určení problému a vysvetliť, do akej miery problém zasiahol počítač. Program Windows nezhromažďuje osobné informácie zámerne a dodatočné informácie v hlásení problému môžete zobraziť ešte pred ich odoslaním spoločnosti Microsoft. Informácie nájdete v téme Zobrazenie podrobností hlásenia problému.