Čo je hosťovské konto?

Hosťovské konto je konto pre používateľov, ktorí nemajú trvalé konto v počítači alebo v doméne. Umožňuje iným osobám používať váš počítač bez možnosti prístupu k vašim osobným súborom. Osoby používajúce hosťovské konto nemôžu inštalovať softvér alebo hardvér, meniť nastavenia alebo vytvoriť heslo.

Hosťovské konto je možné používať až po jeho zapnutí.