Čo je heslo?

Heslo je reťazec znakov, ktorý osoby môžu použiť na prihlásenie do počítača a na získanie prístupu k súborom, programom a iným prostriedkom. Heslá pomáhajú zabezpečiť, aby osoby nemohli získať prístup k počítaču, ak na to nie sú oprávnené. V systéme Windows môže heslo pozostávať z písmen, číslic, symbolov a medzier. V heslách systému Windows sa okrem toho rozlišujú malé a veľké písmená.

Ak chcete, aby boli informácie v počítači bezpečne uložené, nemali by ste svoje heslo nikomu poskytovať ani poznačiť si ho na miesto, kde ho môžu všetci vidieť.