Čo je server proxy?

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Server proxy je počítač, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi webovým prehľadávačom (ako je napríklad Internet Explorer) a sieťou Internet. Servery proxy vylepšujú výkon webu ukladaním kópií často navštevovaných webových stránok. Keď prehľadávač vyžiada webovú stránku uloženú v kolekcii servera proxy (jeho vyrovnávacej pamäti), poskytne ju server proxy. Tento proces je rýchlejší ako prostredníctvom webu. Servery proxy môžu tiež zlepšiť zabezpečenie filtrovaním určitého webového obsahu a škodlivých programov.

Servery proxy sa obvykle používajú v sieťach organizácií a firiem. Používatelia, ktorí sa pripájajú na Internet z domu, obvykle nepoužívajú server proxy.