Čo je podpísaný ovládač?

Podpísaný ovládač je ovládač zariadenia, ktorý má digitálny podpis. Digitálny podpis je elektronická známka zabezpečenia, ktorá môže označovať vydavateľa softvéru, ako aj to, či niekto zmenil pôvodný obsah balíka ovládača. Ak ovládač podpísal vydavateľ, ktorý potvrdil svoju totožnosť certifikačnej autorite, máte istotu, že ovládač naozaj pochádza od tohto vydavateľa a nebol pozmenený.

Ak ovládač nie je podpísaný, ak bol podpísaný vydavateľom, ktorý nepotvrdil svoju totožnosť certifikačnej autorite, alebo ak bol od svojho vydania pozmenený, systém Windows vás na to upozorní niektorým z nasledujúcich hlásení:

Zobraziť všetko

Systém Windows nemôže overiť vydavateľa tohto softvéru ovládača

Tento ovládač nemá digitálny podpis alebo bol podpísaný digitálnym podpisom, ktorý nebol overený certifikačnou autoritou. Tento ovládač by ste mali inštalovať iba v prípade, že ste ho získali na disku pôvodného výrobcu alebo od správcusystému.

Tento ovládač bol pozmenený

Tento ovládač bol pozmenený po digitálnom podpísaní overeným vydavateľom. Balík mohol upraviť škodlivý softvér, ktorý môže poškodiť počítač alebo odcudziť údaje. Legitímni vydavatelia pozmeňujú balíky ovládačov po digitálnom podpísaní len vo výnimočných prípadoch. Pozmenený ovládač by ste mali inštalovať iba v prípade, ak ste ho získali na disku pôvodného výrobcu.

Systém Windows nemôže nainštalovať tento ovládač

Ovládač, ktorý nemá digitálny podpis alebo ovládač, ktorý bol po svojom podpísaní pozmenený, nie je možné nainštalovať do 64-bitových verzií systému Windows. Toto hlásenie sa zobrazí iba, ak pracujete s počítačom so 64-bitovou verziou systému Windows.

Ak sa pri pokuse o nainštalovanie ovládača zobrazí niektoré z týchto hlásení, mali by ste navštíviť webovú lokalitu technickej podpory výrobcu a získať tam digitálne podpísaný ovládač pre svoje zariadenie.