Čo je štandardné používateľské konto?

Štandardné používateľské konto umožňuje používateľovi používať väčšinu funkcií počítača, ale vyžaduje povolenie správcu na vykonávanie zmien, ktoré majú dopad na ostatných používateľov alebo na zabezpečenie počítača.

Ak používate štandardné konto, môžete používať väčšinu programov, ktoré sú nainštalované v počítači, ale nemôžete inštalovať ani odinštalovať softvér a hardvér, odstraňovať súbory potrebné na činnosť počítača a vykonávať zmeny nastavení, ktoré majú dopad na ostatných používateľov. Ak používate štandardné konto, niektoré úlohy je v niektorých programoch možné vykonávať až po zadaní hesla správcu.