Čo je Zabránenie spusteniu údajov?

Zabránenie spusteniu údajov je funkcia zabezpečenia, ktorá pomáha chrániť počítač pred poškodením vírusmi alebo inými hrozbami zabezpečenia. Škodlivé programy sa môžu pokúsiť napadnúť systém Windows spustením (používa sa aj výraz vykonaním) kódu z oblastí pamäte systému, ktoré sú vyhradené pre systém Windows a iné oprávnené programy. Takéto druhy útokov môžu poškodiť programy a súbory.

Funkcia Zabránenie spusteniu údajov pomáha chrániť počítač tým, že sleduje, či programy využívajú pamäť systému bezpečným spôsobom. Ak táto funkcia zistí, že niektorý program v počítači používa pamäť nesprávne, zatvorí ho a upozorní vás.