Čo je Správca zariadení?

Použitím Správcu zariadení môžete zistiť, ktoré zariadenia sú v počítači nainštalované, aktualizovať softvérový ovládač pre zariadenia, kontrolovať správnu funkčnosť hardvéru alebo upravovať nastavenie hardvéru.