Šifrovanie je spôsobom zvýšenia zabezpečenia správ alebo súborov prostredníctvom kódovania obsahu. Údaje dokáže prečítať len vlastník príslušného šifrovacieho kľúča na ich dekódovanie. Ak napríklad nakupujete prostredníctvom Internetu, informácie o transakcii (napríklad adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty) sú z dôvodu zabezpečenia zvyčajne zašifrované. Šifrovanie použite v prípade, ak chcete dosiahnuť vysoký stupeň zabezpečenia svojich údajov.