Čo sú informácie o médiách v prehrávači Windows Media Player a prečo sú dôležité?

Informácie o médiách (označované aj ako „metaúdaje“) je všeobecný termín označujúci obsah digitálneho mediálneho súboru. V prípade hudobných súborov k informáciám o médiách patria:

  • názov (názov skladby),

  • album (názov albumu, na ktorom sa skladba nachádza),

  • interpret albumu (meno hlavného interpreta spojeného s albumom),

  • spolupracujúci interpret (meno interpreta skladby),

  • žáner (typ hudby),

  • hodnotenie (počet hviezdičiek, ktorými ste skladbu ohodnotili vy alebo poskytovateľ údajov).

Každá z vyššie uvedených položiek predstavuje atribút informácií o médiu (označovaný aj ako „značka“). Iné typy digitálnych mediálnych súborov, napríklad videá, nahraté televízne programy alebo obrázky môžu mať iné atribúty zodpovedajúce ich obsahu. Atribútmi nahratého televízneho programu môžu byť napríklad mená hercov a názov seriálu a atribútmi súboru s obrázkom udalosť a dátum snímania.

Po vytvorení digitálneho mediálneho súboru sa pomocou programu alebo zariadenia, ktoré súbor vytvorili, k súboru zvyčajne pridávajú určité informácie o médiu. Pri kopírovaní a konvertovaní disku CD prehrávač napríklad prevezme z Internetu informácie o médiách týkajúce sa albumu a pridá ich do súboru vo formáte WMA alebo MP3, ktorý vytvoril v počítači. Prehrávač môžete využiť aj na manuálne pridávanie alebo úpravu informácií o médiách týkajúcich sa jednotlivých položiek v knižnici.

Súbory v knižnici by mali obsahovať kompletné a presné informácie o médiách, aby ste mohli čo najlepšie využiť funkcie prehrávača. Prehrávač využíva uvedené informácie pri organizácii, usporadúvaní a vyhľadávaní položiek v knižnici. Informácie o pridávaní alebo úprave informácií o médiách nájdete v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách.