Kompatibilita programu je režim v systéme Windows, ktorý umožňuje spúšťať programy vytvorené pre predchádzajúce verzie systému Windows. Väčšina programov vytvorených pre systém Windows XP pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať veľmi pomaly alebo nepracovať vôbec. Ak starší program nepracuje správne, spustite Sprievodcu kompatibilitou programu, pomocou ktorého možno simulovať predchádzajúce verzie systému Windows.

Otvorte program Sprievodca kompatibilitou programu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Programy a na položku S touto verziou systému Windows použite starší program.

Upozornenie

  • Nepoužívajte Sprievodcu kompatibilitou programu pri starších antivírusových programoch, diskových pomôckach alebo iných systémových programoch, pretože by to mohlo spôsobiť stratu údajov alebo ohroziť zabezpečenie.

Poznámka