Nástroj Systémové informácie (označuje sa aj ako súbor msinfo32.exe) zobrazuje podrobné informácie o hardvérovej konfigurácii počítača, o súčastiach počítača a o softvéri vrátane ovládačov.

Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a potom na položku Systémové informácie.

Na ľavej table okna Systémové informácie sa zobrazuje zoznam kategórií a na pravej table podrobnosti o každej kategórii. Kategórie zahŕňajú:

  • Súhrnné informácie o systéme. Zobrazujú všeobecné informácie o počítači a o operačnom systéme, ako napríklad názov počítača a výrobcu, typ systému BIOS (basic input/output system), ktorý počítač používa, a veľkosť nainštalovanej pamäte.

  • Hardvérové prostriedky. Zobrazujú rozšírené podrobnosti o hardvéri počítača pre odborníkov z oblasti informačných technológií.

  • Súčasti. Zobrazujú informácie o diskových jednotkách, zvukových zariadeniach, modemoch a ostatných súčastiach, ktoré sú nainštalované v počítači.

  • Softvérové prostredie. Zobrazuje informácie o ovládačoch, sieťových pripojeniach a ostatné podrobnosti, ktoré sa týkajú programov.

Ak chcete v okne Systémové informácie vyhľadať konkrétne podrobnosti, zadajte hľadané informácie do poľa Hľadať v spodnej časti okna. Ak napríklad chcete nájsť adresu IP (Internet Protocol) počítača, do poľa Hľadať zadajte hodnotu adresa IP a kliknite na tlačidlo Hľadať.

Technické informácie — určené pre správcov a odborníkov z oblasti informačných technológií — o používaní nástroja Systémové informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov z oblasti informačných technológií.