Čo je panel Rýchle spustenie?

Panel Rýchle spustenie je časťou panela úloh vedľa ponuky Štart, kde je možné pridávať odkazy na programy. Panel Rýchle spustenie je vždy viditeľný, aby boli odkazy ľahko dostupné, dokonca aj v prípade otvoreného okna.

Obrázok panela Rýchle spustenie
Panel Rýchle spustenie

Ak nechcete mať odkazy v ponuke Štart alebo na pracovnej ploche, panel Rýchle spustenie je dobrou alternatívou. Informácie o pridávaní odkazov na panel Rýchle spustenie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie programov na paneli úloh.