Čo je databáza Registry?

Registry je databáza v systéme Windows, ktorá obsahuje dôležité informácie o hardvéri systému, nainštalovaných programoch a nastaveniach, a tiež profiloch každéhopoužívateľského konta v počítači. Systém Windows sa neustále odvoláva na informácie uložené v databáze Registry.

V databáze Registry nemusíte robiť manuálne zmeny, pretože programy a aplikácie zvyčajne všetky potrebné zmeny vykonávajú automaticky. Nesprávny zásah do počítačovej databázy Registry môže spôsobiť, že počítač prestane pracovať. Na druhej strane, ak sa v databáze Registry objaví poškodený súbor, systém vás môže vyzvať, aby ste urobili potrebné zmeny.

Dôrazne odporúčame, aby ste pred tým, než urobíte akékoľvek zmeny, databázu Registry najprv zálohovali a aby ste zmenili iba tie hodnoty databázy, ktoré poznáte alebo ktorých zmenu si vyžaduje dôveryhodný zdroj.