Čo je Windows Aero?

Rozhranie Windows Aero je prvotriednym vizuálnym prvkom systému Windows Vista. Má priehľadný sklenený dizajn s jemnými animáciami a novými farbami okien.

Obrázok pracovnej plochy
Rozhranie Windows Aero má okná podobné skleneným pre otvorený vzhľad

Charakteristický vizuálny štýl rozhrania Aero kombinuje v sebe vzhľad ľahkých priehľadných okien s výkonnými grafickými zdokonaleniami. S rozhraním Aero môžete využívať vizuálne príťažlivé efekty a vzhľad a tiež profitovať z lepšieho prístupu k svojim programom.

Sklenené efekty

Obrázok priehľadného okna
Priehľadné sklenené okná vytvoria na pracovnej ploche hĺbku

Jeden z najnápadnejších prvkov rozhrania Aero sú okraje sklenených okien, vďaka ktorým môžete zaostriť na obsah otvorených okien. Nový vzhľad a správanie má aj systém Windows, ktorý obsahuje jemné animácie sprevádzajúce minimalizovanie, maximalizovanie a premiestňovanie okien. Pôsobí tak ľahko a elegantne.

Obrázok farieb rámov okien
Zafarbite si okná prostredníctvom poskytnutých farieb alebo si namiešajte vlastné farby

Dokonca môžete doladiť farbu a vzhľad okien, ponuky Štart a panela úloh zafarbením priehľadných okien. Vyberte si jednu z poskytnutých farieb alebo si vytvorte vlastnú farbu pomocou zmiešavača farieb.

Prepínanie medzi programami

Obrázok efektu programu Priestorové prepínanie okien
Program Windows Priestorové prepínanie okien

Súčasťou rozhrania Windows Aero je program Windows Priestorové prepínanie okien. Tento program umožňuje usporiadať otvorené okná v trojrozmernom skladanom zobrazení, ktorým môžete rýchlo prechádzať bez toho, aby ste museli kliknúť na panel úloh.

Obrázok ukážky miniatúry na paneli úloh
Ukážku okna zobrazíte presunutím ukazovateľa na tlačidlo okna na paneli úloh

Rozhranie Aero obsahuje tiež ukážky panela úloh pre otvorené okná. Po presunutí kurzora na tlačidlo na paneli úloh sa zobrazí miniatúrna ukážka okna bez ohľadu na to, či je obsahom okna dokument, fotografia alebo spustený videozáznam.

Obrázok prepínača programov ALT+TAB
Prepínanie okien klávesmi ALT+TAB

Dokonca aj metóda prepínania medzi oknami prostredníctvom tlačidiel ALT+TAB bola aktualizovaná. Namiesto jednoduchých ikon sa vám pre každý otvorený program zobrazujú skutočné prehľady okien.

Ako môžem získať používateľské rozhranie Windows Aero?

Používateľské rozhranie Windows Vista Aero je súčasťou nasledujúcich vydaní:

  • Windows Vista Business

  • Windows Vista Enterprise

  • Windows Vista Home Premium

  • Windows Vista Ultimate

Rozhranie Aero nie je súčasťou systému Windows Vista Home Basic. Ak chcete zistiť, ktoré vydanie systému Windows Vista máte v počítači, otvorte Uvítacie centrum.

Otvorte dialógové okno Uvítacie centrum kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Uvítacie centrum.

Vydanie systému Windows Vista spustené v počítači sa zobrazuje spolu s ďalšími údajmi o počítači v hornej časti okna.

Ďalšie informácie o hardvéri a nastaveniach potrebných na spustenie rozhrania Windows Aero nájdete v článku Riešenie problémov s rozhraním Windows Aero.