Čo je Windows Connect Now?

Windows Connect Now (WCN) od spoločnosti Microsoft je technológia určená na riešenie potreby jednoduchšieho a bezpečnejšieho spôsobu konfigurácie sieťových zariadení a počítačov. Okrem jednoduchšej konfigurácie zariadení sa technológia WCN využíva na uloženie nastavení bezdrôtovej siete na disk USB flash a následným pripojením tohto disku k zariadeniam (napr. smerovačom) a počítačom je ich možné rýchlo a jednoducho pridať do siete.

Poznámka

  • Technológia Windows Connect Now je jednoduchšia a bezpečnejšia ako metódy ručnej konfigurácie siete, avšak vyžaduje zariadenia kompatibilné s touto technológiou. V dokumentácii k zariadeniu skontrolujte, či je kompatibilné s technológiou WCN, alebo vyhľadajte logo „Certified for Windows Vista“ (Certifikované pre systém Windows Vista) alebo „Works with Windows Vista“ (Funguje so systéme Windows Vista) na obale alebo na samotnom zariadení.

Na využívanie výhod najnovšej technológie Windows Connect Now potrebujete:

  • počítač so systémom Windows Vista,

  • zariadenia kompatibilné s technológiou WCN, ako sú napríklad smerovače a tlačiarne,

  • disk USB flash (ak chcete využiť možnosť konfigurácie pomocou rozhrania USB).

Možnosti technológie Windows Connect Now:

  • Konfigurácia USB. Nastavenia bezdrôtovej siete je možné uložiť na disk USB flash a následne tento disk vložiť do iného počítača alebo zariadenia kompatibilného s technológiou WCN (smerovač alebo tlačiareň).

  • Drôtová (ethernetová) konfigurácia. Pomocou kábla siete Ethernet môžete pripojiť smerovač alebo prístupový bod k počítaču so systémom Windows Vista a potom pomocou sprievodcu smerovač alebo prístupový bod nakonfigurovať. Po nakonfigurovaní zariadenia môžete ďalšie zariadenia pridať do siete bezdrôtovo.

  • Bezdrôtová konfigurácia. Je to to isté ako drôtová (ethernetová) konfigurácia, ale bez káblov.

  • Bezdrôtové pridanie do siete. Môžete sa pripojiť k už nakonfigurovanému bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu.

Informácie o nastavení siete pomocou technológie Windows Connect Now aj bez nej nájdete v téme Nastavenie domácej siete. Informácie o pridaní zariadení alebo počítačov do siete pomocou technológie Windows Connect Now aj bez nej nájdete v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.