Televízna karta je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie televízneho signálu k počítaču. S aplikáciou Windows Media Center, ktorá je súčasťou systému Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate, a kompatibilnou televíznou kartou môžete naživo sledovať televízne relácie a filmy v počítači, či nahrávať si ich a pozrieť si ich neskôr.

Zaobstaranie televíznej karty

Dnes je na trhu široká ponuka televíznych kariet od rôznych výrobcov. Veľa televíznych kariet sa dodáva s diaľkovým ovládačom pre aplikáciu Windows Media Center, ktorý umožňuje prepínanie kanálov, nahrávanie relácií a oveľa viac – to všetko v rámci celej miestnosti. Pri kupovaní televíznej karty si dávajte pozor pri výbere spomedzi troch základných typov:

 • Interná televízna karta, ktorá sa musí nainštalovať do počítača.

 • Externá televízna karta, ktorá sa pripája do voľného portu USB alebo portu rozhrania IEEE 1394.

 • Externá televízna karta, ktorá sa pripája do zásuvky CardBus alebo ExpressCard v prenosnom počítači.

Ak chcete zistiť, ktoré modely televíznych kariet sú kompatibilné s vašou konfiguráciou počítača, obráťte sa na výrobcu počítača alebo navštívte webovú lokalitu Zoznam kompatibilného hardvéru pre systém Windows Vista.

Príjem televízneho signálu

Ak chcete prijímať televízny signál v počítači, daný typ signálu musí podporovať televízna karta aj aplikácia Windows Media Center. Po pripojení kompatibilného televízneho signálu do počítača môžete nastaviť signál v aplikácií Windows Media Center tak, aby ste mohli sledovať a nahrávať televízne relácie a filmy. Schopnosť sledovať a nahrávať televízne programy v počítači s aplikáciou Windows Media Center závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Systémové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v počítači. Medzi ne patrí rýchlosť procesora, pamäť, možnosti grafickej karty ako aj dostupné zásuvky kariet a porty USB a IEEE 1394.

 • Miesto, kde sa nachádzate, vrátane typov signálov, ktoré sa na danom mieste dajú prijímať. Podrobnejšie informácie získate u miestneho poskytovateľa káblových alebo satelitných služieb.

 • To, či dostupný televízny signál je digitálny alebo analógový. Analógové televízne signály sa spravidla prijímajú prostredníctvom káblovej televízie, satelitu alebo terestriálne pomocou antény. Digitálne televízne signály sa vysielajú podobnými prostriedkami, ale poskytujú vynikajúcu kvalitu obrazu a zvuku v porovnaní s analógovými signálmi. Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch signálov, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou Windows Media Center, nájdete v časti Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center.

 • Televízna karta, vrátane typu signálu, ktorý dokáže prijímať. Ďalšie informácie získate od výrobcu hardvéru.

 • Typ antény pripojenej k počítaču s aplikáciou Windows Media Center. (To platí len pri príjme televízneho signálu cez terestriálnu anténu.)

Pridanie televíznej karty do počítača

Ak k počítaču s aplikáciou Windows Media Center pripojíte jednu televíznu kartu, môžete sledovať alebo nahrávať živé vysielanie len na jednom kanáli naraz. Ak k počítaču s aplikáciou Windows Media Center pripojíte dve televízne karty alebo dvojitú kartu, môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • sledovať živé televízne vysielanie na jednom kanáli a zároveň na inom kanáli nahrávať ďalšiu reláciu,

 • nahrávať dve rozličné televízne relácie vysielané na dvoch rozličných kanáloch zároveň,

 • sledovať už nahratú televíznu reláciu a zároveň nahrávať dve rozličné relácie vysielané na dvoch rozličných kanáloch zároveň.

Skôr než do počítača s aplikáciou Windows Media Center pridáte televízne karty, zvážte nasledujúce faktory:

 • Každá televízna karta pripojená k počítaču môže vyžadovať inštaláciu ovládača. Informácie o postupe prevzatia a inštalácie najnovšieho ovládača nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne. Informácie o ovládači získate aj na webovej lokalite výrobcu počítača alebo televíznej karty.

 • Aplikácia Windows Media Center podporuje maximálne dve analógové televízne karty a dve digitálne televízne karty v jednom počítači. (Ak máte digitálne káblové prijímače, maximálny možný počet je dva.)

 • Ak máte k počítaču pripojených viacero televíznych kariet rovnakého typu, musia mať rovnaký zdroj signálu. Napríklad ak máte dve analógové televízne karty a prijímate analógový signál z nástennej zásuvky, televízny signál pred pripojením káblov k počítaču rozdeľte pomocou rozdeľovača.

 • Pri používaní zariadenia s viacerými televíznymi kartami (napríklad dvojitá karta alebo kombinovaná karta) aplikácia Windows Media Center rozpozná každú televíznu kartu ako samostatné zariadenie. Napríklad jedna dvojitá analógová karta sa počíta ako dve analógové karty.

 • Ak máte analógovú kartu a plánujete nainštalovať digitálny káblový prijímač (špeciálne zariadenie na príjem signálu digitálnej káblovej televízie), musíte odinštalovať analógovú televíznu kartu. (Toto obmedzenie neplatí pri príjme digitálneho televízneho signálu cez satelit alebo terestriálnu anténu.)

 • Môžete pridať viacero televíznych kariet, ktoré umožňujú príjem signálu vo formáte HDTV. Môžete mať napríklad dve digitálne televízne karty s podporou digitálneho signálu, ako napríklad ATSC, a zároveň dva digitálne káblové prijímače.