Čo robiť, ak sa systém Windows nespustí správne

Odstraňovanie problémov so systémom je zložitý proces a hardvérové a softvérové konfigurácie sa môžu výrazne meniť, na odstránenie problémov, ktoré by mohli zabrániť správnemu spusteniu systému Windows, možno teda použiť mnoho postupov. Môžete použiť niekoľko nasledovných nástrojov a vyskúšať nasledovné stratégie:

Zobraziť všetko

Skúste funkciu Obnovovanie systému

Funkcia Obnovovanie systému môže vrátiť systémové súbory do obdobia pred spozorovaním problému bez toho, aby ovplyvnila dokumenty, fotografie alebo iné osobné súbory. Ak funkcia Obnovovanie systému neodstráni problém, môžete zrušiť operáciu obnovenia a vybrať iný bod obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je funkcia Obnovovanie systému?

Určite, či problém nesúvisí s hardvérom

 • Pamäť. Chyby pamäte môže spôsobiť poškodená pamäť RAM. Ak chcete vyhľadať chyby v pamäti počítača, pozrite si časť Ako zistím, či je problém v pamäti počítača?

 • Pevné disky. Problémy s pevným diskom môžu spôsobiť poškodené systémové súbory alebo fyzické chyby na samotnom disku. Ak chcete vyhľadať chyby na pevnom disku počítača, pozrite si časť Vyhľadanie chýb na pevnom disku.

 • Zariadenia a ovládače. Ak ste nainštalovali nové zariadenie, grafickú kartu alebo inú hardvérovú položku, ktorá spôsobuje problémy, ovládač zariadenia je pravdepodobne nekompatibilný so systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre odstránenie bežných problémov s ovládačmi. Ak sa odinštalovaním ovládača alebo obnovením jeho predchádzajúcej verzie problém nevyrieši, skúste odinštalovať alebo odstrániť daný hardvér a potom reštartujte počítač.

Určite, či problém nesúvisí so softvérom

 • Kompatibilita. Väčšina programov vytvorených pre systém Windows XP pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať veľmi pomaly alebo nepracovať vôbec. Ak program vytvorený pre staršiu verziu systému Windows nepracuje správne, zmeňte nastavenia kompatibility daného programu pomocou Sprievodcu kompatibilitou programu alebo zmeňte tieto nastavenia manuálne na karte Kompatibilita daného programu. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows‌‌.

 • Odinštalovanie. Ak program nemožno odinštalovať, skúste pomocou funkcie Obnovovanie systému obnoviť svoj systém do obdobia, keď pracoval správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je funkcia Obnovovanie systému?

Možnosti, ktoré možno skúsiť, ak sa systém Windows spustí, ale pracuje chybne alebo pomaly

 • Obnovovanie systému. Služba Obnovovanie systému môže vrátiť systémové súbory do predchádzajúceho stavu pred spozorovaním problému. Služba Obnovovanie systému nemá vplyv na dokumenty, fotografie ani ďalšie osobné súbory. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je služba Obnovovanie systému?

 • Poradie viacerých operačných systémov. Ak sú v počítači nainštalované viaceré operačné systémy (konfigurácia viacerých operačných systémov), môžete si vybrať, ktorý operačný systém sa spustí pri zapnutí počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena predvoleného operačného systému pri spustení (viaceré operačné systémy).

 • Núdzový režim. Núdzový režim možno použiť na dočasné vypnutie programov, ktoré sa samotné spustia pri spustení systému Windows. Ak jeden z týchto programov spôsobuje problémy, môžete spustiť počítač v núdzovom režime a následne odinštalovať daný program ešte pred jeho spustením. Ďalšie informácie o núdzovom režime nájdete v téme Rozšírené možnosti spustenia systému (vrátane núdzového režimu).

  Ak sa počítač spustí iba v núdzovom režime, problém môže byť spôsobený naposledy nainštalovaným hardvérom alebo programom. Pokúste sa odinštalovať najnovšie programy alebo najnovší hardvér a zistite, či ste tak odstránili daný problém. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov v núdzovom režime.

Možnosti, ktoré možno skúsiť, ak sa systém Windows vôbec nespustí

 • Oprava pri spustení systému. Oprava pri spustení systému je nástroj na obnovu systému Windows, ktorý môže odstrániť určité problémy, napríklad chýbajúce alebo poškodené systémové súbory, ktoré bránia spusteniu systému Windows. Oprava pri spustení systému sa nachádza v ponuke možností obnovenia systému, ktorá je na inštalačnom disku systému Windows Vista. Ak má počítač predinštalované možnosti obnovenia, daný nástroj môže byť uložený aj na pevnom disku počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky a Aké sú možností obnovenia systému v systéme Windows Vista? Ak sa vo vašom počítači nenachádza nástroj Oprava pri spustení systému, výrobca počítača pravdepodobne prispôsobil alebo nahradil tento nástroj. Prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Zmeňte nastavenia reštartu v núdzovom režime. Ak váš počítač uviazol v slučke, kde systém Windows zlyhá, pokúsi sa o reštart a potom znova opakovane zlyhá, reštartujte počítač v núdzovom režime a začiarknite políčko Vypnúť automatický reštart pri zlyhaní systému. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozšírené možnosti spustenia systému (vrátane núdzového režimu).

 • Preinštalovanie. Ak ste daný problém neodstránili pomocou iných možností a ste si istý, že hardvér počítača pracuje normálne, pravdepodobne je potrebné preinštalovať systém Windows. Vlastná (čistá) inštalácia systému Windows natrvalo odstráni všetky súbory v počítači a preinštaluje systém Windows, preto túto možnosť použite iba v prípade, že všetky ostatné možnosti obnovy systému boli neúspešné. Po inštalácii systému budete musieť preinštalovať programy a obnoviť súbory zo záložných kópií. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows‌‌.

Poznámka.