Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa priradenia povolení pre súbor alebo priečinok.

Zobraziť všetko

Musím použiť povolenia, ak nechcem iným osobám povoliť prístup k svojim súborom?

Nie. Vaše používateľské konto zabraňuje každému používateľovi štandardného konta v tomto počítači v prezeraní vašich súborov. Toto konto však nezabráni v prezeraní vašich súborov nikomu, kto používa konto správcu v tomto počítači. Ak v počítači existujú aj iné kontá správcu, namiesto používania povolení môžete svoje súbory chrániť tak, že ich zašifrujete pomocou systému šifrovania súborov (EFS). Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je systém šifrovania súborov (EFS)?. Ak vo svojom počítači vytvárate používateľské konto pre iného používateľa, dávajte pozor, aby ste preňho nevytvorili konto správcu, ale štandardné konto.

Musím použiť povolenia, ak chcem zdieľať svoje súbory s ostatnými používateľmi svojho počítača?

Nie. Najlepší spôsob zdieľania súborov je zdieľanie v určitom priečinku alebo presun súborov do verejného priečinka. Podľa toho, ako sa rozhodnete zdieľať súbor alebo priečinok, môžete priradiť povolenia pre niektoré súbory.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úrovne povolení, ktoré sú pre súbory a priečinky zvyčajne dostupné.

Úroveň povolenia
Popis

Úplný prístup

Používatelia si môžu obsah súboru alebo priečinka prezerať, meniť existujúce súbory a priečinky, vytvárať nové súbory a priečinky a spúšťať programy v priečinku.

Upraviť

Používatelia môžu meniť existujúce súbory a priečinky, ale nemôžu vytvárať nové.

Čítať a vykonávať

Používatelia si môžu prezerať obsah existujúcich súborov a priečinkov a môžu v priečinku spúšťať programy.

Čítanie

Používatelia si môžu prezerať obsah priečinka a otvárať súbory a priečinky.

Zápis

Používatelia môžu vytvárať nové súbory a priečinky a vykonávať zmeny v existujúcich súboroch a priečinkoch.

Použitie povolení v súbore alebo priečinku

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na položku Upraviť.

  3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete nastaviť povolenia pre používateľa, ktorý nie je zobrazený v časti Názvy skupín alebo mená používateľov, kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte meno používateľa alebo názov skupiny a kliknite na tlačidlo OK. Potom vyberte povolenia a kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete zmeniť alebo odstrániť povolenia z existujúcej skupiny alebo používateľa, kliknite na meno používateľa alebo názov skupiny, vyberte povolenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

V systéme Windows Vista Starter nie je možné zdieľať súbory v určitom priečinku. Ak chcete získať ďalšie informácie o verejnom priečinku alebo zdieľaní, v časti Pomoc a technická podpora zadajte výraz „zdieľanie“.

Sú s priradením povolení pre súbor a priečinok spojené nejaké riziká?

Áno. Systém Windows automaticky priraďuje povolenia pre súbory alebo priečinky na základe nastavenia používateľského konta, a ak je to možné, aj na základe skupiny zabezpečenia, v ktorej sa používateľské konto nachádza. Ak povolenia pre súbor alebo priečinok priradíte manuálne, môže nastať konflikt s existujúcimi povoleniami, ktorý môže mať nežiaduce následky. Neodporúčame priraďovať povolenia pre súbory alebo priečinky.