Kde hľadať informácie o e‑mailovom konte

Poskytovateľ e‑mailových služieb by vám mal poskytnúť informácie potrebné na prihlásenie k e‑mailovému kontu. Ak nemáte tieto informácie k dispozícii, obráťte sa na poskytovateľa e‑mailových služieb. Poskytovateľom e‑mailových služieb je zvyčajne poskytovateľ internetových služieb (ISP), ale môže ním byť aj zamestnávateľ, škola alebo nezávislý poskytovateľ ponúkajúci e‑mailové kontá POP3 alebo IMAP.

Na nastavenie e‑mailového konta bude potrebné poskytnúť nasledujúce informácie:

  • Zobrazené meno. Toto meno sa bude zobrazovať v hornej časti e‑mailových správ. Neposkytuje ho poskytovateľ e‑mailových služieb a môže to byť ľubovoľné meno, napríklad Peter Kováč. Toto pole je možné nechať prázdne.

  • E‑mailová adresa. Túto e‑mailovú adresu ste si vybrali alebo vám bola poskytnutá po uzatvorení zmluvy o e‑mailovom konte, napríklad meno@example.com.

  • Názvy e‑mailových serverov. Pošta sa ukladá na server poskytovateľa e‑mailových služieb, pokým ju neprevezmete. Je potrebné zistiť, či poskytovateľ e‑mailových služieb ukladá poštu na server POP3 alebo IMAP. Ďalšie informácie o typoch e‑mailových serverov nájdete v téme POP3, SMTP a ďalšie typy e‑mailových serverov.

    Budete potrebovať názov servera prichádzajúcich e‑mailov (napríklad pop.example.com) a názov servera odchádzajúcich e‑mailov (napríklad smtp.example.com). Taktiež je užitočné zistiť, či server požaduje meno používateľa a heslo nielen pri prijímaní pošty, ale aj pri odosielaní. V takom prípade začiarknite pri nastavovaní konta políčko Server odchádzajúcej pošty vyžaduje overenie.

  • Meno používateľa e‑mailového konta. Pomocou tohto mena sa prihlasujete na e‑mailový server. Mnohé e‑mailové služby používajú úplnú e‑mailovú adresu (napríklad meno@example.com), ale niektoré e‑mailové služby môžu používať iba časť adresy pred znakom @, zatiaľ čo ďalšie môžu na prihlasovanie určiť inú identifikáciu.

  • Heslo. Toto heslo ste si vybrali alebo vám bolo poskytnuté po vytvorení e‑mailového konta.