Aký typ digitálnej videokamery a pripojenia je vhodné použiť pri importe videa?

Digitálnu videokameru môžete použiť na importovanie videa z videopásky (alebo zo živého zdroja) do počítača vtedy, keď používate funkciu Importovať video.

Ak chcete funkciu Importovať video použiť na importovanie videa vysokej kvality, digitálnu videokameru pripojte k počítaču jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov. Prvým spôsobom je použitie pripojenia IEEE 1394. V takom prípade sa jeden koniec kábla IEEE 1394 pripojí k digitálnemu videoportu na kamere a druhý koniec kábla sa pripojí k portu IEEE 1394 na počítači. Tento spôsob pripojenia je obľúbenejší ako druhý typ pripojenia, pri ktorom sa používa pripojenie USB 2.0.

Ak máte digitálnu videokameru, ktorá podporuje prúdenie údajov cez pripojenie USB (nazýva sa aj kamera USB Video Class [UVC] ), môžete na pripojenie videokamery k počítaču použiť pripojenie USB 2.0. Ak chcete zistiť, či digitálna videokamera podporuje prúdenie údajov USB cez digitálne video, skontrolujte program Windows Správca zariadení, kde môžete zistiť, či sa kamera zobrzuje ako „videozariadenie USB“. Môžete tiež skontrolovať dokumentáciu dodanú s digitálnou s digitálnou videokamerou, alebo sa pozrieť na webovú lokalitu výrobcu.

Viac informácií o tom, aký typ pripojenia použiť a akým spôsobom digitálnu videokameru pripojiť, nájdete v dokumentácii dodanej s kamerou alebo na webovej lokalite výrobcu.