Prečo sa nedarí nájsť hľadaný súbor?

Nasleduje niekoľko riešení, ktoré môžete vyskúšať, ak sa vám nedarí nájsť súbor v počítači.

Zobraziť všetko

Skontrolujte, či ste hľadaný výraz napísali správne.

Je možné, že ste hľadané slovo alebo výraz nenapísali správne.

Skontrolujte, či sa hľadaný výraz nachádza na začiatku slova.

Pole Hľadať vyhľadáva iba text, ktorý sa nachádza na začiatku slova. Ak zadáte napríklad reťazec cyk, systém vyhľadá slová cyklus, cykly, môj cyklus a nový cyklus, ale nenájde slovo bicykel. Systém Windows pri vyhľadávaní za nové slovo považuje reťazec, ktorý nasleduje za niektorým z nasledovných znakov:

Názov Znak
Názov

Medzera

Znak

Názov

Bodka

Znak

.

Názov

Pomlčka

Znak

-

Názov

Podčiarkovník

Znak

_

Názov

"Ampersand"

Znak

&

Názov

Zátvorka

Znak

( ) [ ] { }

Názov

Lomka

Znak

\ /

Môžete použiť aj zástupný znak *, ktorý pri vyhľadávaní predstavuje ľubovoľné písmeno alebo slovo. Zástupný znak môžete použiť na vyhľadanie znakov kdekoľvek v slove alebo na vyhľadanie ľubovoľného slova alebo výrazu. Niekoľko príkladov použitia zástupných znakov vo vyhľadávaní:

Príklad Funkcia
Príklad

*

Funkcia

Vyhľadá každý súbor nachádzajúci sa v danom mieste vyhľadávania

Príklad

*.txt

Funkcia

Vyhľadá každý súbor s príponou TXT

Príklad

*cyk

Funkcia

Vyhľadá každý súbor so znakmi cyk, ako je napríklad cyklus, cykly alebo nový cyklus

Skontrolujte, či prehľadávate správne umiestnenie.

Je možné, že hľadaný výraz je správny, ale hľadané súbory sa nachádzajú na inom umiestnení. Po dokončení vyhľadávania vám systém Windows pomocou zobrazenia prepojení v zozname súborov ponúkne možnosť rozšíriť svoje vyhľadávanie o ďalšie umiestnenia.

Obrázok možnosti rozšírenia vyhľadávania
Možnosť rozšírenia vyhľadávania

Ak chcete rýchlo rozšíriť svoje vyhľadávanie, môžete kliknúť na nové umiestnenie, ktoré možno obsahuje hľadané súbory.

Hľadajte všade.

Vyhľadávanie zvyčajne zahŕňa len súbory, ktoré sú indexované. Index zvyšuje efektívnosť vyhľadávania tým, že sleduje názvy súborov a dôležité vlastnosti väčšiny súborov uložených v počítači. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré nie sú indexované, napríklad súbory mimo osobného priečinka alebo systémové súbory, môžete zmeniť umiestnenie vyhľadávania.

  1. Otvorte dialógové okno Hľadať kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Hľadať.

  2. Kliknite na položku Rozšírené vyhľadávanie.

  3. Kliknite na zoznam Umiestnenie a potom kliknite na položku Všade.

  4. Ak chcete vyhľadávať skryté a systémové súbory, začiarknite políčko Zahŕňa neindexované, skryté a systémové súbory.

Zjednodušte hľadaný výraz.

Čím je hľadaný výraz kratší, tým pravdepodobnejšie je, že získate vhodné výsledky. Ak hľadáte „novembrové faktúry", nájdete iba súbory, ktoré obsahujú obe tieto slová. Nezobrazia sa žiadne súbory, ktoré obsahujú iba slovo „novembrové" alebo slovo „faktúry".

Skontrolujte, či sú operátory AND alebo OR napísané veľkými písmenami.

Ak v poli Hľadať použijete špeciálne výrazy ako AND a OR (faktúry z novembra môžete napríklad hľadať zadaním výrazov "november AND faktúra"), musíte tieto špeciálne výrazy napísať veľkými písmenami. V opačnom prípade bude pole Hľadať v názvoch súborov hľadať výrazy "and" a "or". Nasleduje príklad vyhľadávania správ z novembra v poli Hľadať:

Obrázok vyhľadávania súborov, ktoré obsahujú výrazy nov a správa
Príklad vyhľadávania súborov, ktoré obsahujú výrazy nov a správa

Ak zapnete vyhľadávanie pomocou prirodzeného jazyka, nie je potrebné výrazy AND a OR písať veľkými písmenami. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na vyhľadávanie súborov.

Skontrolujte, či súbor nepatrí inému používateľovi.

Z dôvodov ochrany osobných údajov sú do indexu pridané iba vaše vlastné súbory, a preto sa v predvolenom nastavení prehľadávajú iba vaše vlastné súbory. Ak zistíte, že súbor patrí inému používateľovi, tu je spôsob ako upraviť vyhľadávania tak, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali súbory patriace inému používateľovi:

  1. Otvorte priečinok obsahujúci súbory používateľa, ktoré chcete prehľadávať. Zvyčajne ide o priečinok C:\Používatelia\Používateľ, kde Používateľ je meno používateľa, ktorého súbory hľadáte. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Vykonajte vyhľadávanie. Súbory tohto používateľa sa zobrazia vo výsledkoch vášho vyhľadávania.