Ak je počítač súčasťou siete v nejakej organizácii, napríklad škole, vládnej inštitúcii alebo obchodnej spoločnosti, správca systému tejto organizácie môže pomocou nástroja politika skupiny vypnúť, ba dokonca odstrániť niektoré nastavenia. Politika skupiny je funkcia systému Windows, ktorá správcom siete umožňuje spravovať prístup používateľov k funkciám systému Windows. Ak si myslíte, že politika skupiny vám bráni zmeniť nastavenie, ku ktorému potrebujete mať prístup, kontaktujte vášho správcu siete.

Ak počítač nie je súčasťou siete, používateľ s oprávneniami správcu mohol zmeniť politiku skupiny v počítači takým spôsobom, že odstránil prístup k nastaveniam. V takom prípade kontaktujte používateľov, ktorí sú správcami počítača, aby prispôsobili nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Podrobnejši informácie o politike skupiny nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.