Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa synchronizácie v prehrávači Windows Media Player. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku v tejto téme, skúste prehľadať najčastejšie otázky týkajúce sa prehrávača Windows Media Player online.

Zobraziť všetko

Čo je synchronizácia?

V kontexte prehrávača je synchronizácia proces, v ktorom sa digitálne mediálne súbory kopírujú z knižnice prehrávača do prenosného zariadenia. Po skopírovaní môžete súbory prehrávať v zariadení.

Aké zariadenia môžem synchronizovať?

Môžete synchronizovať rozsiahle množstvo zariadení vrátane prenosných prehrávačov médií, pamäťových kariet alebo prenosných mediálnych centier. Ak chcete vyhľadať prenosné zariadenia, ktoré sú kompatibilné s prehrávačom, navštívte webovú stránku na vyhľadávanie zariadení.

Aké typy súborov môžem synchronizovať?

Prehrávač môže synchronizovať väčšinu zvukových súborov a videosúborov a obrázky vo formáte .jpg, ktoré sú uložené v počítači. Nie všetky zariadenia však podporujú všetky typy súborov, takže by ste sa mali pozrieť aj do dokumentácie dodanej so zariadením a vyhľadať v nej informácie o podporovaných typoch súborov. Súbory obsahujúce prúd údajov nie je možné synchronizovať.

Ako sa dá zistiť, ktoré súbory sa budú synchronizovať so zariadením prostredníctvom automatickej synchronizácie?

Na základe predvoleného nastavenia prehrávač synchronizuje celú knižnicu. Ako sa knižnica postupom času rozrastá, je možné, že po čase sa už nebude zmestiť na zariadenie. V takom prípade prehrávač zoradí zoznamy položiek v knižnici tak, aby sa ako prvé synchronizovali obľúbené položky. Počas synchronizácie sa potom súbory s nižšou prioritou odstránia zo zariadenia, aby sa vytvoril priestor pre súbory s vyššou prioritou. (Súbory zostávajú v knižnici.) Prehrávač zoraďuje zoznamy položiek podľa priority v nasledovnom poradí (niektoré zoznamy položiek nie je možné použiť, ak zariadenie nepodporuje prehrávanie alebo zobrazovanie typov súborov v zozname položiek):

 1. zoznamy položiek, ktoré ste vytvorili,

 2. hudba automaticky ohodnotená 5 hviezdičkami,

 3. hudba pridaná za posledný mesiac,

 4. hudba, ktorú ste ohodnotili 4 alebo 5 hviezdičkami,

 5. hudba prehrávaná za posledný mesiac,

 6. obrázky zosnímané za posledný mesiac,

 7. obrázky ohodnotené 4 alebo 5 hviezdičkami,

 8. televízne programy pridané za posledný mesiac,

 9. video ohodnotené 4 alebo 5 hviezdičkami,

 10. najčastejšie prehrávaná hudba,

 11. všetka hudba,

 12. všetky obrázky,

 13. všetky videá.

Ak chcete skontrolovať, ktoré súbory sú zahrnuté do zoznamu položiek, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.

 2. Ak chcete zistiť, ktoré súbory sa budú synchronizovať ako súčasť zoznamu položiek, kliknite v zozname Vybraté zoznamy na zoznam položiek.

Môžem skopírovať do knižnice prehrávača súbor, ktorý mám prevzatý do svojho zariadenia?

Áno, ale musíte mať zariadenie, ktoré podporuje kopírovanie zo zariadenia do knižnice prehrávača. Ak zariadenie rozpozná súbory ako nové, a ak je vzťah synchronizácie automatický, potom sa obsah automaticky skopíruje do počítača. Ak chcete súbory zo zariadenia skopírovať manuálne, pripojte zariadenie na počítač, kliknite na kartu Synchronizovať, vyhľadajte v zariadení súbory, ktoré chcete kopírovať, a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Pridať do zoznamu na synchronizáciu a potom kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

 • Súbory v zozname položiek v zariadení presuňte myšou na tablu so zoznamom a potom kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

Všimnite si, že súbor, ktorý kopírujete zo zariadenia, sa pridá aj do zoznamu položiek Skopírované zo zariadenia na synchronizáciu. Ak potom súbor odstránite z počítača, pri najbližšej synchronizácii bude odstránený aj zo zoznamu položiek.

Prejavia sa zmeny, ktoré vykonám v súbore vo svojom zariadení, aj v knižnici prehrávača?

Ak zariadenie túto možnosť podporuje, zmeny informácií o médiách, ktoré vykonáte v súbore v zariadení, sa v knižnici prehrávača zvyčajne prejavia pri najbližšej synchronizácii. Ak ste však od poslednej synchronizácie zmenili rovnaký atribút aj vo svojej knižnici, zachová sa verzia, ktorá sa nachádza v knižnici.

S koľkými zariadeniami môžem synchronizovať?

Každú knižnicu prehrávača je možné synchronizovať s maximálne 16 zariadeniami. Ak dosiahnete tento limit a pokúsite sa pridať ďalšie zariadenie, zobrazí sa chybové hlásenie s návrhom na odstránenie existujúceho synchronizačného partnerstva. Ak to chcete vykonať, je nutné odstrániť zariadenie z knižnice.

Čo sa stane, ak odstránim súbory z knižnice alebo zo zariadenia?

Ak z knižnice alebo z počítača odstránite súbor, ktorý sa nachádza v zozname položiek na synchronizáciu, tento súbor bude pri najbližšej synchronizácii odstránený aj zo zariadenia a zo zoznamu položiek na synchronizáciu. Ak odstránite súbory zo svojho zariadenia, súbory sa nebudú znova synchronizovať. Ďalšie informácie o odstraňovaní súborov zo zariadenia nájdete v časti Zastavenie synchronizácie súboru

Môžem v zastaviť spúšťanie synchronizácie z prehrávača po pripojení zariadenia?

Áno. Ak sa zariadenie synchronizuje automaticky, prehrávač spustí synchronizáciu pri každom pripojení zariadenia na počítač. Ak chcete vyberať, kedy sa má synchronizácia spúšťať, môžete túto možnosť vypnúť nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 2. Zobrazí sa dialógové okno vlastností zariadenia. Na karte Synchronizovať zrušte začiarknutie políčka Spustiť synchronizáciu pri pripojení zariadenia.

  Keď budete najbližšie chcieť vykonať synchronizáciu, pripojte zariadenie na počítač, kliknite na kartu Synchronizovať a potom kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

Môžem prehrávač zastaviť, ak nechcem, aby bolo zariadenie celkom naplnené?

Áno. Ak máte zariadenie, ktoré rozlišuje rôzne typy súborov, môžete nasledovným spôsobom určovať, akým množstvom digitálnych mediálnych súborov bude zariadenie naplnené:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 2. Zobrazí sa dialógové okno vlastností zariadenia. Na karte Synchronizovať môžete posunutím jazdca určiť veľkosť priestoru, ktorú chcete vyhradiť pre iné súbory.

Prečo sa niektoré súbory pred synchronizáciou konvertujú?

Niektoré zariadenia vyžadujú konverziu súborov na určitú úroveň kvality alebo na určitý formát, ktorý je optimalizovaný na prehrávanie v zariadení. Ďalšie informácie o konverzii nájdete v časti Najčastejšie otázky týkajúce sa konverzie.