Windows Priestor pre spoluprácu: najčastejšie otázky

Tu sú odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa programu Windows Priestor pre spoluprácu.

Zobraziť všetko

Čo je program Windows Priestor pre spoluprácu a ako ho otvorím?

Windows Priestor pre spoluprácu je funkcia, ktorá uľahčuje nastavenie stretnutia a zdieľanie dokumentov, programov alebo pracovnú plochu s maximálne desiatimi ľuďmi. (Všetci účastníci musia mať počítač spustený vo tejto verzií Windows.)

Ak chcete otvoriť program Windows Priestor pre spoluprácu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy, a potom kliknite na položku Windows Priestor pre spoluprácu.

Ak spúšťate program Windows Priestor pre spoluprácu po prvýkrát, zobrazí sa výzva na zapnutie niektorých služieb a na prihlásenie do služby Ľudia v okolí. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Mám otvorený program Windows Priestor pre spoluprácu. Čo treba teraz urobiť?

Ak sa práve koná schôdza, ku ktorej sa chcete pripojiť, kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi v okolí. Alebo ak zistíte, že niekto vám poslal súbor pozvania, kliknite na položku Otvoriť súbor pozvania. V opačnom prípade kliknite na položku Začať novú schôdzu.

Poznámka.

 • Možnosť začať novú schôdzu nie je k dispozícii v systéme Windows Vista Home Basic.

Ako pozvem ľudí na stretnutie?

Existujú tri spôsoby ako niekoho pozvať:

 • Výberom mien v Dialógovom okne Pozvať ľudí.

  1. Na stretnutí kliknite na položku Pozvať ľudí.

  2. Začiarknite políčko vedľa mena každej osoby, ktorú chcete pozvať a potom kliknite na položku Odoslať pozvania.

 • Odoslaním pozvania e-mailom.

  1. Na stretnutí kliknite na položku Pozvať ľudí.

  2. V dialógovom okne Pozvať ľudí kliknite na položku Pozvať ďalších a potom kliknite na položku Odoslať pozvanie e-mailom.

 • Vytvorením súboru pozvania.

  1. Na stretnutí kliknite na položku Pozvať ľudí.

  2. V dialógovom okne Pozvať ľudí kliknite na položku Pozvať ďalších a potom kliknite na položku Vytvoriť súbor pozvania a súbor uložte.

  3. Súbor pozvania dajte osobe, ktorú chcete pozvať, buď tak, že ho sprístupníte na zdieľanej sieti, do ktorej má táto osoba prístup, pošlete ho e-mailom alebo ho poskytnete na prenosnom médiu.

Nastavil som stretnutie. Čo mám teraz urobiť?

Prvá vec, ktorú treba urobiť je pozvať ďalších ľudí na stretnutie. Kliknite na položku Pozvať ľudí.

Ďalej môžete zdieľať dokument alebo pracovnú plochu s účastníkmi stretnutia. kliknite na položku Zdieľať program alebo pracovnú plochu a potom vyberte položku, ktorú chcete zdieľať.

Tiež môžete distribuovať podklady (súbory) účastníkom stretnutia. Kliknite na položku Pridať podklad a potom vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.

Môže ktokoľvek na stretnutí upravovať podklady?

Áno. Súčasne môže vykonávať zmeny podkladov jeden účastník, a tieto zmeny sa vykonajú v podkladoch všetkých účastníkov. Pôvodný súbor ostáva nezmenený.

Ako poskytnem ovládanie zdieľania relácie niekomu inému?

V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku Poskytnúť ovládanie. Ak chcete ovládanie zdieľania relácie prevziať naspäť, kliknite na položku Prevziať ovládanie.

Sú moje údaje zabezpečené?

Celá komunikácia na stretnutí je šifrovaná, čo pomáha zaistiť aby všetko čo zdieľate, mohli vidieť iba overení a oprávnení účastníci.

Môže niekto ovládať alebo upravovať počítač, ak zdieľam program alebo pracovnú plochu?

Nie. Počas zdieľania relácie ste jedinou osobou, ktorá môže ovládať pracovnú plochu a programy. Ak chcete dočasne dať ovládanie inému účastníkovi, môžete to spraviť, ale ovládanie môžete vždy prevziať naspäť, buď kliknutím na položku Prevziať ovládanie alebo stlačením Windowsklávesu s logomObrázok klávesu s logom systému Windows+ESC.

Aké sú riziká spustenia programu zo stretnutia?

Spustenie programu môže vystaviť počítač vírusom alebo červom. Vždy existuje určité riziko, ak spustíte prijatý program, ale môžete vykonať tieto opatrenia:

 • Nainštalujte a používajte antivírusový program. Uistite sa, že antivírusový program je aktualizovaný.

 • Používajte iba programy, ktoré sú od ľudí alebo z webových lokalít, ktorým dôverujete.

Ako sa pripojím na sieťový projektor?

Ak zdieľate stretnutie kliknite na položku Možnosti (v pravom hornom rohu obrazovky), kliknite na položku Pripojiť k projektoru a potom postupujte podľa pokynov.

Čo sa stane, ak opustím stretnutie?

Stretnutie pokračuje pokým účastníci neopustia stretnutie.