Zabezpečenie systému Windows: odporúčané prepojenia

Systém Windows poskytuje viacero spôsobov na zachovanie zabezpečenia počítača. Tieto funkcie bránia počítač pred preniknutím iných osôb do počítača, nainštalovaním vírusov alebo spyware alebo pred odcudzením informácií.