Bočný panel systému Windows: najčastejšie otázky

Tu nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa bočného panela systému Windows.

Zobraziť všetko

Čo je bočný panel systému Windows?

Bočný panel je prostriedok na usporiadanie informácií, ku ktorým chcete mať rýchly prístup, a zároveň udržať poriadok na pracovnej ploche. Bočný panel sa nachádza na pracovnej ploche. Obsahuje mini-aplikácie. Sú to prispôsobiteľné mini-programy, ktoré kontinuálne zobrazujú aktualizované informácie a umožňujú vykonávať bežné úlohy bez otvorenia okna. Môžete si takto zobraziť napríklad pravidelne aktualizované predpovede počasia, titulky správ a prezentáciu obrázkov.

Bočný panel systému
Bočný panel systému Windows
Windows

Ako sa otvára bočný panel?

Bočný panel je predvolene otvorený, ale ak ho zatvoríte, môžete ho znova otvoriť.

Otvorenie bočného panela

  • Otvorte bočný panel systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a na položku Bočný panel systému Windows.

Je možné bočný panel prispôsobiť?

Áno. Môžete rozhodnúť, ktoré nainštalované mini-aplikácie na bočnom paneli ponecháte a ktoré odstránite. Môžete pridať aj viaceré inštancie konkrétnej mini-aplikácie alebo niektoré mini-aplikácie z bočného panela odpojiť a umiestniť ich na pracovnú plochu. Ak chcete bočný panel ponechať viditeľný pri práci v otvorenom okne, môžete ho nastaviť tak, aby bol vždy zobrazený nad ostatnými oknami. Bočný panel môžete zatvoriť a odpojené mini-aplikácie zostanú zobrazené.

Aj jednotlivé mini-aplikácie si môžete prispôsobiť. V mini-aplikácii Hodiny napríklad môžete nastaviť určitý čas alebo v mini-aplikácii Prezentácia môžete vybrať, ktoré obrázky sa budú zobrazovať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie bočného panela systému Windows.

Je možné zmeniť šírku bočného panela?

Nie, šírka bočného panela pevná. Mini-aplikácie však môžete z bočného panela odpojiť a umiestniť ich kamkoľvek na pracovnú plochu.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu, ktorú chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odpojiť od bočného panela.

  2. Mini-aplikáciu presuňte myšou na požadované miesto na pracovnej ploche.

Aké mini-aplikácie sa dodávajú s touto verziou systému Windows?

Medzi mini-aplikácie dodávané so systémom Windows patria Kalendár, Hodiny, Kontakty, Titulky informačného kanála, Prezentácia, Obrázkový hlavolam a Poznámky.

Je možné nainštalovať viac mini-aplikácií?

Áno. Ďalšie mini-aplikácie nájdete na webovej lokalite mini-aplikácií spoločnosti Microsoft.

Poznámka

  • Preberať a inštalovať mini-aplikácie by ste mali len z tých zdrojov, ktoré sú dôveryhodné.

Ako mini-aplikácie fungujú?

Na bočný panel je možné pridať ktorúkoľvek nainštalovanú mini-aplikáciu. Po pridaní mini-aplikácie na bočný panel ju môžete z bočného panela spúšťať alebo ju môžete z bočného panela odpojiť a umiestniť kdekoľvek na pracovnej ploche. Ak bočný panel zatvoríte, všetky odpojené mini-aplikácie môžete používať na pracovnej ploche.

Je možné mini-aplikácie odstrániť?

Áno. Ďalšie informácie nájdete v časti Odstránenie mini-aplikácie témy Prispôsobenie bočného panela systému Windows.

Je možné zmeniť veľkosť mini-aplikácií?

Nie, veľkosť mini-aplikácií na bočnom paneli je pevná. Mnohé mini-aplikácie sa však po odpojení z bočného panela a umiestnení na pracovnú plochu mierne zväčšia.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu, ktorú chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odpojiť od bočného panela.

  2. Mini-aplikáciu presuňte myšou na požadované miesto na pracovnej ploche.

Je možné vytvoriť svoje vlastné mini-aplikácie?

Áno, svoje vlastné mini-aplikácie si môžete vytvoriť. Správca siete môže napríklad vytvoriť mini-aplikáciu, ktorá upozorní používateľov siete na prevzatie dôležitých aktualizácií softvéru alebo ktorá pomôže zamestnancom sledovať časy cestovania a cestovný plán. Zapálení hráči hier si môžu vytvoriť mini-aplikáciu, ktorá bude zobrazovať štatistické informácie o hre alebo zoznam hráčov online.

Ako sa dá zastaviť automatické otváranie bočného panela po spustení počítača?

  1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Spustiť bočný panel pri spustení systému Windows a potom kliknite na tlačidlo OK.