Pomocou tohto článku sa naučíte hľadať, organizovať a používať súbory a priečinky v počítači.

Čo sú súbory a priečinky?

Súbor sa podobá napísanému dokumentu, ktorý má niekto na stole alebo v registračnej skrini. Je to položka obsahujúca kolekciu súvisiacich informácií. Príkladmi súborov v počítači sú textové dokumenty, tabuľky, digitálne obrázky a dokonca skladby. Napríklad každý obrázok, ktorý nasnímate digitálnym fotoaparátom, tvorí samostatný súbor a hudobný disk CD môže obsahovať tucet jednotlivých súborov so skladbami.

Počítač znázorňuje súbory ikonami. Z ikony súboru môžete na prvý pohľad zistiť, o aký typ súboru ide. Tu je niekoľko bežných ikon súborov:

Obrázok ikon súborov
Podľa vzhľadu ikony môžete zistiť, aký typ súboru predstavuje

Priečinok je viac ako len zásobník, do ktorého môžete ukladať súbory. Ak niekomu položíte na stôl tisíce papierových spisov, je prakticky nemožné nájsť v prípade potreby určitý konkrétny spis. Preto ľudia často ukladajú papierové spisy do fasciklov v registračnej skrini. Usporiadanie spisov do logických skupín uľahčuje vyhľadávanie konkrétneho spisu.

Priečinky v počítači pracujú presne tým istým spôsobom. Takto vyzerá typická ikona priečinka:

Obrázok ikon priečinkov
Prázdny priečinok (vľavo), priečinok obsahujúci súbory (vpravo)

Priečinky neobsahujú iba súbory, môžu obsahovať aj ďalšie priečinky. Priečinok v priečinku sa zvyčajne nazýva podpriečinok. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet podpriečinkov a každý z nich môže obsahovať ľubovoľný počet súborov a ďalších podpriečinkov.

Ako systém Windows organizuje súbory a priečinky

Pokiaľ ide o organizovanie, nemusíte začínať od nuly. Systém Windows obsahuje niekoľko všeobecných priečinkov, ktoré môžete použiť ako východisko pri organizovaní svojich súborov. Tu je zoznam niektorých najbežnejších priečinkov, do ktorých môžete ukladať svoje súbory a priečinky:

  • Dokumenty. Tento priečinok môžete použiť na ukladanie textových súborov, tabuliek, prezentácií a ďalších podnikových súborov.

  • Obrázky. Tento priečinok môžete použiť na ukladanie všetkých digitálnych obrázkov, ktoré ste získali z fotoaparátu, skenera alebo vám ich niekto poslal e‑mailom.

  • Hudba. Tento priečinok môžete použiť na ukladanie všetkých súborov s digitálnou hudbou, napríklad skladieb skopírovaných zo zvukového disku CD alebo prevzatých z Internetu.

  • Videá. Tento priečinok môžete použiť na ukladanie videí, napríklad klipov z digitálneho fotoaparátu, videokamery alebo videosúborov prevzatých z Internetu.

  • Prevzatia. Tento priečinok môžete použiť na ukladanie súborov a programov prevzatých z webu.

Tieto priečinky môžete nájsť mnohými spôsobmi. Najjednoduchším spôsobom je otvoriť osobný priečinok, v ktorom sú na jednom mieste zhromaždené všetky vaše všeobecné priečinky. Tento osobný priečinok sa v skutočnosti nevolá „osobný“ — je označený používateľským menom, ktorým ste sa prihlásili na počítač. Ak chcete tento priečinok otvoriť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje používateľské meno v hornej časti pravej tably ponuky Štart.
Obrázok ponuky Štart zobrazujúci osobný priečinok
Všeobecné priečinky môžete otvoriť z ponuky Štart

Priečinky Dokumenty, Obrázky a Hudba tiež nájdete v ponuke Štart, priamo pod osobným priečinkom.

Nezabudnite, že vo všetkých týchto priečinkoch môžete vytvárať podpriečinky, ktoré vám pomôžu lepšie organizovať súbory. Napríklad v priečinku Obrázky môžete vytvoriť podpriečinky na triedenie obrázkov podľa dátumu, udalosti, mien ľudí na obrázkoch alebo podľa inej schémy, ktorá umožní efektívnejšiu prácu.

Časti priečinka

Po otvorení priečinka na pracovnej ploche sa zobrazí okno priečinka. Okrem zobrazovania obsahu priečinka má okno priečinka aj množstvo častí navrhnutých pre lepšiu navigáciu v systéme Windows a jednoduchšiu prácu so súbormi a priečinkami. Tu je typický priečinok a všetky jeho časti:

Obrázok priečinka Dokumenty
Priečinok Dokumenty
Časť priečinka Použitie
Časť priečinka

Panel s adresou

Použitie

Panel s adresou môžete použiť na prechod do iného priečinka bez zatvorenia aktuálneho okna priečinka. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechádzanie pomocou panela s adresou.

Časť priečinka

Tlačidlá Dozadu a Dopredu

Použitie

Tlačidlá Dozadu a Dopredu môžete použiť na prechádzanie do iných priečinkov, ktoré ste otvorili bez zatvorenia aktuálneho okna. Tieto tlačidlá spolupracujú s panelom s adresou. Napríklad po použití panela s adresou na zmenu priečinka sa pomocou tlačidla Dozadu môžete vrátiť do pôvodného priečinka.

Časť priečinka

Pole Hľadať

Použitie

Zadaním slova alebo výrazu do poľa pre vyhľadávanie môžete vyhľadať súbor alebo podpriečinok uložený v aktuálnom priečinku. Hľadanie sa začne hneď potom, ako začnete písať, takže keď zadáte napríklad písmeno B, v zozname súborov v priečinku sa zobrazia všetky súbory, ktorých názov sa začína na B. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Časť priečinka

Panel s nástrojmi

Použitie

Panel s nástrojmi umožňuje vykonávať bežné úlohy, ako je napríklad zmena vzhľadu súborov a priečinkov, kopírovanie súborov na disk CD alebo spustenie prezentácie digitálnych obrázkov. Tlačidlá na paneli s nástrojmi sa menia a zobrazujú sa iba tie, ktoré obsahujú vhodné príkazy. Ak napríklad kliknete na súbor s obrázkom, na paneli s nástrojmi sa zobrazia iné tlačidlá, ako keby ste klikli na hudobný súbor.

Časť priečinka

Navigačná tabla

Použitie

Podobne ako panel s adresou, aj navigačná tabla umožňuje zmeniť zobrazenie na iné priečinky. Časť Obľúbené prepojenia uľahčuje zmenu na bežný priečinok alebo spustenie uloženého vyhľadávania. Ak sa často vraciate do toho istého priečinka, môžete tento priečinok presunúť myšou na navigačnú tablu a pridať ho tak medzi svoje obľúbené prepojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s navigačnou tablou.

Časť priečinka

Zoznam súborov

Použitie

Tu sa zobrazuje obsah aktuálneho priečinka. Ak ste vyhľadávali súbor zadávaním do poľa Hľadať, zobrazia sa iba súbory, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na vyhľadávanie súborov.

Časť priečinka

Nadpisy stĺpcov

Použitie

Nadpisy stĺpcov môžete použiť na zmenu usporiadania súborov v zozname. Súbory v aktuálnom zobrazení môžete zoraďovať, zoskupovať alebo usporiadať. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na vyhľadávanie súborov.

Časť priečinka

Tabla Podrobnosti

Použitie

Tabla Podrobnosti zobrazuje najbežnejšie vlastnosti vybratého súboru. Vlastnosti súboru sú informácie o ňom, napríklad meno autora, dátum poslednej zmeny a akékoľvek popisné značky, ktoré ste k súboru možno pridali. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridávanie značiek alebo iných vlastností k súborom.

Časť priečinka

Okno s ukážkou

Použitie

Okno s ukážkou môžete použiť na zobrazenie obsahu mnohých typov súborov. Ak napríklad vyberiete e‑mailovú správu, textový súbor alebo obrázok, môžete si jeho obsah prezrieť bez otvárania súboru v príslušnom programe. Okno s ukážkou sa v predvolenom nastavení vo väčšine priečinkov nezobrazuje. Ak ho chcete zobraziť, kliknite na tlačidlo Usporiadať na paneli s nástrojmi, kliknite na položku Rozloženie a potom na položku Okno s ukážkou.

Zobrazenie súborov v priečinku

Keď otvoríte priečinok a zobrazíte súbory, možno budete chcieť zobraziť radšej väčšie (alebo menšie) ikony alebo usporiadanie, v ktorom budete vidieť rôzne druhy informácií o každom súbore. Na tieto zmeny môžete použiť tlačidlo Zobrazenia na paneli s nástrojmi.

Vždy po kliknutí na tlačidlo Zobrazenia okno priečinka zmení spôsob zobrazovania ikon súborov a priečinkov, pričom bude prepínať medzi veľkými ikonami, menšími ikonami, ktoré sa volajú Dlaždice, a zobrazením s názvom Podrobnosti, ktoré zobrazuje niekoľko stĺpcov s informáciami o súbore.

Kliknutím na šípku vedľa tlačidla Zobrazenia sa zobrazí výber ďalších možností. Posunutím jazdca nahor alebo nadol môžete presne nastaviť veľkosť ikon súborov a priečinkov. Pri posúvaní jazdca môžete pozorovať zmenu veľkosti ikon.

Obrázok možností ponuky Zobrazenia
Možnosti ponuky Zobrazenia

Vyhľadávanie súborov

Keď potrebujete nájsť určitý súbor, často viete, že je umiestnený niekde vo všeobecnom priečinku, ako je napríklad priečinok Dokumenty alebo Obrázky. Nanešťastie vyhľadanie požadovaného súboru môže znamenať prehľadávanie tisícov súborov a podpriečinkov, čo nie je jednoduchá úloha. Ak si chcete ušetriť čas a námahu, na vyhľadanie súboru môžete použiť pole Hľadať.

Obrázok poľa Hľadať
Pole Hľadať

Pole Hľadať sa nachádza v hornej časti každého priečinka. Ak chcete vyhľadať súbor, otvorte priečinok, ktorý obsahuje hľadaný súbor, kliknite na pole Hľadať a začnite zadávať znaky. Pole Hľadať vyfiltruje aktuálne zobrazenie podľa zadaného textu. Ak hľadaný výraz zodpovedá názvu súboru, značkám alebo iným vlastnostiam súboru, príslušné súbory sa zobrazia ako výsledky vyhľadávania. Ak sa hľadaný výraz vyskytuje v niektorom texte vnútri dokumentu, zobrazia sa príslušné textové dokumenty. Vyhľadávanie prebieha v aktuálnom priečinku aj vo všetkých podpriečinkoch.

Ak neviete, kde máte súbor hľadať, môžete rozšíriť vyhľadávanie na celý počítač namiesto jediného priečinka. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov

Niekedy môže byť potrebné zmeniť umiestnenie súborov v počítači. Možno budete chcieť napríklad presunúť súbory do iného priečinka, alebo ich skopírovať na vymeniteľné médium (ako sú napríklad disky CD alebo pamäťové karty) a zdieľať ich s inými ľuďmi.

Väčšina používateľov kopíruje a presúva súbory spôsobom nazývaným presúvanie myšou. Začnite otvorením priečinka obsahujúceho súbory alebo priečinky, ktoré chcete presunúť. Potom otvorte priečinok, do ktorého ich chcete presunúť. Umiestnite okná priečinkov na pracovnej ploche tak, aby ste videli obsah oboch okien.

Potom presuňte súbor alebo priečinok z prvého priečinka do druhého. To je všetko.

Presúvanie súborov
Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbor, presuňte ho myšou z jedného priečinka do druhého

Pri používaní metódy presúvania myšou si môžete všimnúť, že niekedy sa súbor alebo priečinok skopíruje a inokedy sa presunie. Prečo? Ak presúvate myšou položku medzi priečinkami, ktoré sa nachádzajú na tom istom pevnom disku, položky sa presunú, aby sa na jednom pevnom disku nevytvorili dve kópie toho istého súboru alebo priečinka. Ak presúvate myšou položku do priečinka, ktorý sa nachádza na inom pevnom disku (napríklad do umiestnenia v sieti) alebo na vymeniteľné médium, ako je disk CD, položka sa skopíruje. Z pôvodného umiestnenia sa súbor alebo priečinok neodstráni.

Ďalšie informácie o kopírovaní a presúvaní súborov nájdete v téme Presúvanie a kopírovanie súborov použitím metódy presúvania myšou.

Vytváranie a odstraňovanie súborov

Najčastejšie sa súbory vytvárajú pomocou programu. Textový dokument môžete napríklad vytvoriť v programe na spracovanie textu, súbor s filmom v programe na úpravu videa.

Niektoré programy pri otvorení vytvoria súbor. Napríklad pri otvorení programu WordPad sa zobrazí prázdna strana. Tá predstavuje prázdny (a neuložený) súbor. Začnite písať a keď budete pripravení uložiť svoju prácu, kliknite na položku Súbor na paneli s ponukami a potom kliknite na príkaz Uložiť ako. Do zobrazeného dialógového okna zadajte názov súboru, ktorý vám pomôže v budúcnosti znova súbor nájsť, a potom kliknite na príkaz Uložiť.

V predvolenom nastavení väčšina programov ukladá súbory do všeobecných priečinkov, ako sú priečinky Dokumenty, Obrázky a Hudba, čo uľahčuje ich vyhľadanie pri ďalšom použití. Ďalšie informácie o vytváraní nových súborov nájdete v téme Uloženie súboru.

Nepotrebný súbor sa dá z pevného disku počítača odstrániť, čím sa ušetrí miesto a predchádza sa vzniku neporiadku spôsobenom nepotrebnými súbormi. Ak chcete súbor odstrániť, otvorte priečinok so súborom a potom súbor vyberte. Stlačte kláves DELETE a potom v dialógovom okne Odstránenie súboru kliknite na tlačidlo Áno.

Súbor sa po odstránení dočasne uloží do Koša. Kôš slúži ako bezpečnostný priečinok, ktorý umožňuje obnoviť náhodne odstránené súbory alebo priečinky. Kôš je potrebné občas vyprázdniť, aby sa uvoľnilo miesto na pevnom disku zabraté nepotrebnými súbormi. Ďalšie informácie o vyprázdňovaní Koša nájdete v téme Trvalé odstránenie súborov z Koša.

Otvorenie existujúceho súboru

Ak chcete otvoriť súbor, dvakrát naň kliknite. Súbor sa otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený alebo upravovaný. Ak je to napríklad textový súbor, otvorí sa v programe na spracovanie textu.

Môžu sa vyskytnúť výnimky. Napríklad po dvojitom kliknutí na digitálny obrázok sa zvyčajne otvorí program na prezeranie obrázkov. Na úpravu obrázka je potrebné použiť iný program. Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, kliknite na príkaz Otvoriť v programe a potom kliknite na názov požadovaného programu.