Pomocou navigačnej tably môžete priamo prejsť do priečinka obsahujúceho súbory, o ktoré sa zaujímate. Môžete otvoriť aj hľadanie, ktoré ste uložili.

Obrázok navigačnej tably
Navigačná tabla
Zobraziť všetko

Otvorenie priečinka

 • Ak chcete otvoriť priečinok zobrazený v časti Obľúbené prepojenia na navigačnej table (ako napríklad priečinok Dokumenty), kliknite na tento priečinok.

 • Ak chcete otvoriť priečinok, ktorý sa nezobrazuje v časti Obľúbené prepojenia, kliknutím na položku Priečinky v dolnej časti navigačnej tably otvorte zoznam Priečinky a potom kliknite na požadovaný priečinok. Ak chcete zavrieť zoznam Priečinky, znova kliknite na položku Priečinky. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Obrázok zoznamu Priečinky na navigačnej table
  Zoznam Priečinky na navigačnej table

Otvorenie uloženého hľadania

 • Na navigačnej table kliknite na položku Hľadania a potom dvakrát kliknite na uložené hľadanie, ktoré chcete otvoriť.

Prispôsobenie navigačnej tably

Navigačnú tablu je možné prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ak chcete prepojenie na navigačnej table premiestniť vyššie alebo nižšie, presuňte ho myšou na požadovanú pozíciu.

 • Ak chcete do navigačnej tably pridať priečinok alebo uložené hľadanie, presuňte ho myšou z pôvodného priečinka na požadovanú pozíciu na navigačnej table. Môžete tiež myšou presúvať priečinky zo zoznamu Priečinky v dolnej časti navigačnej tably do časti Obľúbené prepojenia v hornej časti navigačnej tably. Ide o praktický spôsob rýchleho prístupu k často používaným priečinkom a hľadaniam.

 • Ak chcete premenovať súbor alebo uložené hľadanie na navigačnej table, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Premenovať. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER. Pôvodný súbor alebo hľadanie sa nepremenuje, premenuje sa len prepojenie na navigačnej table.

 • Ak chcete odstrániť položku z navigačnej tably, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť prepojenie. Pôvodný súbor alebo hľadanie sa neodstráni, odstráni sa len prepojenie na navigačnej table.

 • Ak chcete obnoviť predvolené obľúbené prepojenia na navigačnej table, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na navigačnej table a potom kliknite na položku Obnoviť predvolené obľúbené prepojenia.