Vaše obrázky na veľkej obrazovke: Vytvorte si prezentácie v aplikácii Windows Media Center

Každý večierok potrebuje na navodenie nálady trochu hudby v pozadí, ale prišli vám niekedy na um fotografie v pozadí? S aplikáciou Windows Media Center môžete mať oboje.

Pre tých, ktorí ešte nepočuli o aplikácii Media Center, je to funkcia v systéme Windows Vista, ktorá slúži ako centrum pre vašu zbierku digitálnych médií, vrátane fotografií, hudby, televíznych relácií a domácich filmov. Správne nastavená aplikácia Media Center môže úplne zmeniť dynamiku vašej obývačky pri prehrávaní prezentácie vašich obľúbených fotografií—spolu s hubou na pozadí—na televízore. Najlepší zážitok budete mať pri prezentácii na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) a pri riadení činnosti prostredníctvom diaľkového ovládača aplikácie Media Center.

Obrázok počítača pripojeného k televízoru LCD a diaľkovému ovládaču aplikácie Windows Media Center
Počítač pripojený k televízoru a diaľkovému ovládaču aplikácie Windows Media Center.

S ďalšími možnosťami, ktoré vám poskytuje aplikácia Media Center, sa môžete oboznámiť v časti Používanie aplikácie Windows Media Center: odporúčané prepojenia.

Ďalšie informácie o pripájaní počítača s aplikáciou Media Center k televízoru nájdete v časti Pripojenie počítača k televízoru a Používanie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center .

Jeden obrovský fotoalbum

Možno vlastníte digitálny fotoaparát a v počítači už máte zbierku digitálnych fotografií. Výhodou použitia aplikácie Windows Media Center na organizáciu týchto fotografií je to, že väčšinu práce urobí za vás. Ak sa vaše digitálne fotografie nachádzajú napríklad v priečinku Obrázky na pevnom disku počítača, aplikácia Media Center ich automaticky nájde akonáhle ju spustíte. Ak chcete zobraziť svoju knižnicu obrázkov v aplikácii Media Center, presuňte sa z úvodnej obrazovky na položku Obrázky a Videá a vyberte položku knižnica obrázkov.

Obrázok knižnice obrázkov aplikácie Windows Media Center
Knižnica obrázkov v aplikácii Windows Media Center

Aplikácii Media Center môžete tiež dať príkaz, aby sledovala pridávanie nových médií do iných priečinkov a následne ich pridala do vašej knižnice obrázkov: Z úvodnej obrazovky aplikácie Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte nastavenia, potom vyberte položku Nastavenie knižnice a postupujte podľa pokynov.

Aplikácia Windows Media Center vie dokonca zistiť, či je k počítaču pripojený digitálny fotoaparát alebo pamäťová karta flash, a ponúknuť vám možnosť importovania nových obrázkov priamo do aplikácie Media Center. Akonáhle máte všetky fotografie k dispozícii, môžete ich prehľadávať a vykonávať na každej z nich bežné úpravy, ako napríklad otáčanie, orezávanie alebo odstránenie efektu červených očí. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava obrázkov v aplikácii Windows Media Center.

Prezentácie 21.storočia

Keď sa už vaša zbierka fotografií nachádza v aplikácii Media Center, je čas predviesť ju prostredníctvom prezentácií kamarátom a rodine. Ak chcete predviesť prezentáciu svojej celej zbierky fotografií, prejdite z úvodnej obrazovky aplikácie Media Center na položku Obrázky a Videá a vyberte položku prehrať všetko. Ale čo ak nechcete, aby stará mama videla snímku, na ktorej kŕmite psa zvyškami zo stola, a váš brat fotografie z novoročného večierka, na ktorý ste ho zabudli pozvať? Jedným zo spôsobov, ako riadiť kto čo uvidí, je namiesto celej kolekcie prehrať prezentáciu určitého priečinka: z úvodnej obrazovky sa presuňte na položku Obrázky a Videá, vyberte položku knižnica obrázkov, vyberte požadovaný priečinok a potom zvoľte položku prehrať prezentáciu.

Takisto môžete fotografie označiť pomocou programu Windows Fotogaléria a potom si prezerať prezentácie v aplikácii Windows Media Center na základe značiek. Ďalšie informácie o tejto metóde nájdete v téme Označovanie obrázkov pre ich ľahšie hľadanie.

Žiadna prezentácia nie je úplná bez hudby v pozadí. Pridaním hudby k prezentácii môžete vytvoriť tú správnu atmosféru bez ohľadu na to, o akú udalosť sa jedná. Z úvodnej obrazovky aplikácie Media Center sa presuňte na položku Hudba a potom vyberte položku knižnica hudby. Vyberte požadovanú hudbu, potom sa vráťte do knižnice obrázkov a prezentáciu prehrajte—to je všetko, aké jednoduché! Ďalšie informácie o prehrávaní hudby nájdete v téme Počúvanie hudby v aplikácii Windows Media Center.

Pri prehrávaní prezentácie si môžete všimnúť, že medzi každým prechodom uplynie nastavený čas a niekedy sa v ľavom dolnom rohu zobrazia údaje o skladbe. Tieto a iné charakteristiky prezentácie môžete prispôsobiť podľa svojho želania: z úvodnej obrazovky aplikácie Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte nastavenia, potom vyberte položku Obrázky a môžete prehľadávať medzi rôznymi možnosťami týkajúcimi sa prezentácií.

Možnosti prezentácie

Chystáte narodeninovú oslavu? Navštívia vás čoskoro príbuzní? Je mnoho príležitostí, pri ktorých sa vám prezentácia digitálnych fotografií môže hodiť. A ak máte digitálnu videokameru, môžete prostredníctvom aplikácie Windows Media Center prehrávať aj domáce videá. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehrávanie videa a prezeranie obrázkov v aplikácii Windows Media Center.