Zmena zvukov počítača

Počítač môžete nastaviť tak, aby sa pri často sa vyskytujúcich systémových udalostiach, ako je napríklad prihlásenie alebo zatvorenie programu, prehral určitý jedinečný zvuk. Tu je postup, ako priradiť určitý zvuk k systémovej udalosti.

Zobraziť všetko

Zmena zvukov počítača pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na položku Zvuk a zvukové zariadenia otvorte dialógové okno Zvuk a zvukové zariadenia – vlastnosti. Kliknite na kartu Zvuky. Prejdite nadol k zoznamu Udalosti programov. Kliknite na systémovú udalosť, potom kliknite na ponuku Zvuky a vyberte zvuk, ktorý chcete počuť pri vybratej akcii.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Ovládací panel.

Zmena zvukov počítača pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Zvuk a zvukové zariadenia a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Zvuk a zvukové zariadenia – vlastnosti stláčaním klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Zvuky. Stlačením klávesov Alt+U prejdite k zoznamu Udalosti programov. Vyberte systémovú udalosť stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol. Stlačením klávesov Alt+Z prejdite k ponuke Zvuky a stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol vyberte zvuk pre vybratú akciu. Potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.