Výber zvukového zariadenia na prehrávanie textu prevedeného na reč

Môžete vybrať preferované zvukové zariadenie, ktoré sa bude používať na prehrávanie textu prevedeného na reč (tlačeného textu prevedeného na hovorené slová). Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak máte nainštalované aspoň jedno zvukové zariadenie. Tu je postup, ako vybrať zvukové zariadenie na prehrávanie textu prevedeného na reč:

Zobraziť všetko

Výber zvukového zariadenia pomocou myši

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

 3. Kliknutím na položku Reč otvorte dialógové okno Vlastnosti reči a potom kliknite na tlačidlo Zvukový výstup.

 4. V dialógovom okne Nastavenie výstupu zvuku pre prevod textu na reč prejdite do časti Výstup prevodu textu na reč a vyberte možnosť Použiť preferované výstupné zvukové zariadenie. Môžete tiež vybrať možnosť Použiť toto výstupné zvukové zariadenie a kliknúť na niektoré zariadenie v ponuke.

 5. Kliknutím na tlačidlo Hlasitosť otvorte dialógové okno Ovládanie hlasitosti a posúvaním jazdcov upravte nastavenia.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Ovládací panel.

Výber zvukového zariadenia pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Reč a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti reči stlačením klávesov Alt+K prejdite k tlačidlu Zvukový výstup.

 4. V dialógovom okne Nastavenie výstupu zvuku pre prevod textu na reč v časti Výstup prevodu textu na reč môžete stlačením klávesu U prejsť k položke Použiť preferované výstupné zvukové zariadenie. Ak stlačíte kláves O, prejdete k položke Použiť toto výstupné zvukové zariadenie, a stlačením klávesu Tab môžete prejsť do zoznamu zariadení. Ak chcete vybrať zariadenie v zozname, použite klávesy so šípkami.

 5. Stlačením klávesov Alt+V otvorte dialógové okno Ovládanie hlasitosti. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami vyberte požadovanú úroveň nastavenia. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte dialógové okno Ovládanie hlasitosti.

 6. Dialógové okno Nastavenie výstupu zvuku pre prevod textu na reč zatvoríte tak, že stláčaním klávesu Tab prejdete k tlačidlu OK a potom stlačíte kláves Enter. Ak chcete zavrieť dialógové okno Vlastnosti reči, stláčaním klávesu Tab prejdite k tlačidlu OK a potom stlačte kláves Enter.

 7. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.