Nastavenie stáleho zobrazovania panela úloh

Panel úloh systému Windows XP môžete nastaviť tak, aby sa zobrazoval aj v prípade, ak spúšťate určitý program v režime zobrazenia na celú obrazovku. Pozrite sa, ako na to:

Zobraziť všetko

Nastavenie stáleho zobrazovania panela úloh pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart. Kliknite na kartu Panel úloh a potom začiarknite políčko Zobrazovať panel úloh nad ostatnými oknami.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Nastavenie stáleho zobrazovania panela úloh pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Panel úloh a ponuka Štart a potom stlačte kláves Enter.

  3. Na karte Panel úloh v dialógovom okne Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart stlačením klávesu B začiarknite políčko Zobrazovať panel úloh nad ostatnými oknami. Stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.