Klávesové skratky

Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením môžete vykonávať úlohy, ktoré zvyčajne vyžadujú použitie myši alebo iného ukazovacieho zariadenia. Klávesové skratky môžu uľahčiť interakciu s počítačom a umožňujú vám tak dosiahnuť úsporu času a vynaložiť menej úsilia pri práci so systémom Windows a ďalšími programami.

Zobraziť všetko

Klávesové skratky na zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré vám môžu pomôcť uľahčiť používanie počítača.

Klávesy na stlačenie Použitie
Klávesy na stlačenie

Stlačenie pravého klávesu Shift na osem sekúnd

Použitie

Zapnutie a vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov

Klávesy na stlačenie

Ľavý kláves Alt + ľavý kláves Shift + PrtScn

Použitie

Zapnutie alebo vypnutie vysokého kontrastu

Klávesy na stlačenie

Ľavý kláves Alt + ľavý kláves Shift + Num Lock

Použitie

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši

Klávesy na stlačenie

Stlačenie klávesu Shift päťkrát

Použitie

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom

Klávesy na stlačenie

Stlačenie klávesu Num Lock na päť sekúnd

Použitie

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + U

Použitie

Otvorenie Správcu pomôcok.

Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky.

Klávesy na stlačenie Použitie
Klávesy na stlačenie

F1

Použitie

Zobrazenie Pomocníka v dialógovom okne

Klávesy na stlačenie

Ctrl + C

Použitie

Kopírovanie

Klávesy na stlačenie

Ctrl + X

Použitie

Vystrihnutie

Klávesy na stlačenie

Ctrl + V

Použitie

Prilepenie

Klávesy na stlačenie

Ctrl + Z

Použitie

Vrátenie vykonanej akcie späť

Klávesy na stlačenie

Delete

Použitie

Odstránenie

Klávesy na stlačenie

Shift + Delete

Použitie

Trvalé odstránenie vybratej položky bez jej presunutia do Koša

Klávesy na stlačenie

F2

Použitie

Premenovanie vybratej položky

Klávesy na stlačenie

Ctrl + kláves so šípkou doprava

Použitie

Premiestnenie kurzora na začiatok nasledujúceho slova

Klávesy na stlačenie

Ctrl + kláves so šípkou doľava

Použitie

Premiestnenie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova

Klávesy na stlačenie

Ctrl + kláves so šípkou nadol

Použitie

Premiestnenie kurzora na začiatok nasledujúceho odseku

Klávesy na stlačenie

Ctrl + kláves so šípkou nahor

Použitie

Premiestnenie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku

Klávesy na stlačenie

Ctrl + Shift s klávesom so šípkou

Použitie

Zvýraznenie bloku textu

Klávesy na stlačenie

Shift s klávesom so šípkou

Použitie

Výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo výber textu v dokumente

Klávesy na stlačenie

Ctrl + A

Použitie

Výber všetkých položiek

Klávesy na stlačenie

F3

Použitie

Hľadanie súboru alebo priečinka

Klávesy na stlačenie

Alt + Enter

Použitie

Zobrazenie vlastností vybratej položky

Klávesy na stlačenie

Alt + F4

Použitie

Zatvorenie aktívnej položky alebo skončenie aktívneho programu

Klávesy na stlačenie

Alt + medzerník

Použitie

Otvorenie kontextovej ponuky pre aktívne okno

Klávesy na stlačenie

Ctrl + F4

Použitie

Zatvorenie aktívneho dokumentu (v programoch, ktoré vám umožňujú otvoriť viacero dokumentov naraz)

Klávesy na stlačenie

Alt + Tab

Použitie

Prepínanie medzi otvorenými položkami

Klávesy na stlačenie

Alt + Esc

Použitie

Cyklické prepínanie medzi položkami v poradí, v ktorom boli otvorené

Klávesy na stlačenie

F6

Použitie

Cyklické prechádzanie prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche

Klávesy na stlačenie

F4

Použitie

Zobrazenie položiek v aktívnom zozname v dialógovom okne

Klávesy na stlačenie

Kláves s ponukou

Použitie

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku

Klávesy na stlačenie

Ctrl + Esc

Použitie

Zobrazenie ponuky Štart

Klávesy na stlačenie

Alt + podčiarknuté písmeno

Použitie

Vykonanie zodpovedajúceho príkazu alebo výber zodpovedajúcej možnosti v dialógovom okne

Klávesy na stlačenie

Alt + podčiarknuté písmeno v názve ponuky

Použitie

Zobrazenie zodpovedajúcej ponuky

Klávesy na stlačenie

F10

Použitie

Aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe

Klávesy na stlačenie

Kláves so šípkou doprava

Použitie

Otvorenie nasledujúcej ponuky na pravej strane alebo otvorenie vedľajšej ponuky

Klávesy na stlačenie

Kláves so šípkou doľava

Použitie

Otvorenie nasledujúcej ponuky na ľavej strane alebo zatvorenie vedľajšej ponuky

Klávesy na stlačenie

F5 (alebo Ctrl + R)

Použitie

Obnovenie aktívneho okna

Klávesy na stlačenie

Backspace

Použitie

Zobrazenie priečinka o úroveň vyššie v programe Windows Prieskumník

Klávesy na stlačenie

Esc

Použitie

Zrušenie aktuálnej úlohy

Klávesy na stlačenie

Shift pri vložení disku CD

Použitie

Zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD

Klávesové skratky pre dialógové okná

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky na použitie v dialógových oknách.

Klávesy na stlačenie Použitie
Klávesy na stlačenie

Ctrl + Tab

Použitie

Presúvanie dopredu v rade kariet

Klávesy na stlačenie

Ctrl + Shift + Tab

Použitie

Presúvanie dozadu v rade kariet

Klávesy na stlačenie

Tab

Použitie

Presúvanie dopredu medzi možnosťami

Klávesy na stlačenie

Shift + Tab

Použitie

Presúvanie dozadu medzi možnosťami

Klávesy na stlačenie

End

Použitie

Zobrazenie dolnej časti aktívneho okna

Klávesy na stlačenie

Alt + podčiarknuté písmeno

Použitie

Vykonanie príkazu, v ktorého názve je toto písmeno podčiarknuté (alebo výber príslušnej možnosti)

Klávesy na stlačenie

Enter

Použitie

Alternatíva pre kliknutie tlačidlom myši v prípade mnohých vybratých príkazov

Klávesy na stlačenie

Medzerník

Použitie

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko

Klávesy na stlačenie

Klávesy so šípkou

Použitie

Výber prepínača, ak je aktívnou možnosťou skupina prepínačov

Klávesy na stlačenie

F1

Použitie

Zobrazenie Pomocníka

Klávesy na stlačenie

F4

Použitie

Zobrazenie položiek v aktívnom zozname

Klávesy na stlačenie

Backspace

Použitie

Otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je vybratý určitý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo v dialógovom okne Otvoriť

Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, v ktorých sa používa kláves s logom Windows.

Klávesy na stlačenie Použitie
Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows

Použitie

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Štart

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + B

Použitie

Nastavenie zvýraznenia na oznámenie

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + Ctrl + F

Použitie

Vyhľadávanie počítačov

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + Pause Break

Použitie

Zobrazenie dialógového okna Systém – vlastnosti

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + D

Použitie

Zobrazenie pracovnej plochy

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + M

Použitie

Minimalizovanie všetkých okien

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + Shift + M

Použitie

Obnovenie predchádzajúcej veľkosti minimalizovaných okien

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + E

Použitie

Otvorenie okna Tento počítač

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + F

Použitie

Hľadanie súboru alebo priečinka

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + L

Použitie

Zamknutie počítača alebo prepnutie používateľov

Klávesy na stlačenie

Kláves s logom Windows + R

Použitie

Otvorenie dialógového okna Spustenie